Wyniki ankiet studenckich 2016/2017 - semestr letni

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne) oraz za cały rok 2016/2017 (studia jednolite mgr - niestacjonarne):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2408

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!