Konkurs z okazji Narodowego Kongresu Trzeźwości

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym z okazji Narodowego Kongresu Trzeźwości pt. Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚCIE - WIĘC TRZEŹWYMI BĄDŹCIE. Organizatorami Konkursu są: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych WFCH UKSW wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Towarzystwem Uniwersyteckim "Fides et Ratio".

Informacje o Konkursie: