Łączymy się w żałobie

Łączymy się w żałobie
z prodziekanem naszego Wydziału,
dr hab. Adamem Świeżyńskim, prof. UKSW
po śmierci Jego Matki,
zapewniając o naszej pamięci i modlitwie.
Ufamy, że dobry Bóg będzie Jej nagrodą.

W imieniu społeczności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
prof. dr hab. Anna Latawiec
ks. prof. dr hab. Jan Krokos
dr Grzegorz Embros

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach