Program studiów i wzory sprawozdań

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WFCh 

(uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 wraz z późniejszymi poprawkami - tekst jednolity) 

DO POBRANIA

*

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA DOKTORANCKIEGO

DO POBRANIA

*

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRAKTYK

DO POBRANIA

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach