Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2017/2018

Informujemy, że od 20 stycznia do 25 lutego 2018 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2017/2018. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych - za cały rok - będzie będzie uruchomiona na końcu II semestru).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 22-26 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Czytaj więcej

Zmiana terminu dyżurów prodziekana A. Świeżyńskiego

Do końca semestru dyżury prodziekana dr hab. Adam Świeżyńskiego będą odbywać się w środy, w godz. 11:00-13:00.

Konferencja naukowa "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" (18.01.2018) - zaproszenie

Uczniowie Księdza Profesora Józefa M. Dołęgi serdecznie zapraszają na IV konferencję naukową pt. Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii, Warszawa, 18.01.2018.

godz. 11.00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - Msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 4 rocznicę śmierci.
godz. 11.45 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3:   
Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa "Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective" (4-6.04.2018) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, która odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Konferencję współorganizują Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do udziału zainteresowanych pracowników naukowych oraz studentów psychologii (studenci UKSW mają możliwość czynnego uczestnictwa zwolnionego z opłaty konferencyjnej).

Czytaj więcej

Odwołanie dyżuru prodziekana G. Embrosa (16.01.2018)

Prodziekan dr Grzegorz Embros odwołuje dyżur w dniu 16 stycznia.

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, że doktorant i studenci WFCh uzyskali stypendia za wybitne osiągnięcia przyznawane przez MNiSzW. Stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymali:

doktorant IP - mgr Radosław Rogoza

oraz studenci kierunku Psychologia:

1. Marta Doroszuk
2. Ewa Helena Gołębiewska
3. Justyna Jastrzębska
4. Katarzyna Kwiatkowska
5. Maria Magdalena Kwiatkowska
6. Paulina Markowicz
7. Patrycja Michalak
8. Małgorzata Nazarowicz
9. Kamil Niziołek
10. Izabela Magdalena Sudowska

Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN - Miniatura dla pracownika IEiB WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IEiB WFCh, dr Dominika Dzwonkowska otrzymała finansowanie na realizację projektu badawczego "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" w ramach konkursu NCN Miniatura. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody Rektora UKSW dla pracowników WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW przyznał pracownikom WFCh Nagrodę Rektorską III stopnia (naukową) za pozyskanie grantów „algorytmicznych": dr Dominika Dzwonkowska - NCN Miniatura, dr Michał Piekarski - NCN Miniatura i mgr Joanna Skurzak - NCN Preludium.

Ponadto doktorant IF WFCh, mgr Marcin Łyczak - NCN Preludium, otrzymał specjalne stypendium ufundowane prze Santander Universitades.

Serdecznie gratulujemy!

"International conference commemorating the centennial anniversary of the end of World War I: Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts" (12-13.03.2018) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez WFCh oraz Department of English and Philosophy, the United States Military Academy at West Point. Informacje szczegółowe: http://www.justwar2018.pl/.

Granty Preludium dla pracownika i doktoranta IF WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, mgr Joanna Skurzak i doktorant IF WFCh mgr Marcin Łyczak otrzymali finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu NCN Preludium: "Francuska duchowość ateistyczna" (J. Skurzak) i "Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC" (M. Łyczak). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Polecamy lekturę najnowszego tomu wierszy poety, filozofa, krytyka i eseisty ks. prof. Jana Sochonia. Teksty ilustrowane są barwnymi obrazami Mai Katarzyny Majstruk.

Jan Sochoń, Strzałka czasu, Podkarpacki Instytut Książki, Rzeszów 2017

Subskrybuje zawartość