Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (22.02.2018) - zaproszenie

W dniu 22 lutego 2018 o godz. 16.45 w sali 201 (bud. 23) odbędzie się kolejne seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", na którym dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) wygłosi referat pt. "Badania antropologiczne na Bliskim Wschodzie (2003-2010)". Zapraszamy wszystkich pracowników oraz zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Warsztaty: "Przetwarzanie predykcyjne - możliwości i ograniczenia" (06.03.2018) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. "Warsztaty: Przetwarzanie predykcyjne - możliwości i ograniczenia" w dniu 6 marca 2018 w sali 201, rozpoczęcie o godz. 12:00.

Program do pobrania

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2017/2018:

Filozofia

dr A. Waleszczyński:

  • 22.02., g. 13:15-14:00 (pok. 405)
  • 01.03., g. 13:15-14:00 (pok. 405)

dr M. Piekarski:

  • 19.02., g. 12:00-13:00 (pok. 205)
  • 26.02., g. 12:00-13:00 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

Grant NCN - Sonata Bis dla pracownika IP WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, pracownik Instytutu Psychologii WFCh,  uzyskała finansowanie projektu pt. "W stronę kołowego modelu narcyzmu" w ramach konkursu NCN Sonata Bis. Serdecznie gratulujemy!

Doktorat pracownika IEiB

Miło nam poinformować, że pracownik WFCh, Pani mgr Kinga Makuch, asystent w IEiB, 30 stycznia 2018 obroniła doktorat z zakresu prawa. Praca pod tytułem "PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO W DZIEDZINIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII", została obroniona w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pani Doktor gratulujemy!

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2018/2019

Zapraszamy studentów i doktorantów WFCh do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2018/2019 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: 24.01.-01.03.2018 - składanie przez studentów
  •  wniosków w USOSweb
  •  II etap rekrutacji: 07-13.03.2018 - egzaminy językowe w SJO
  •  III etap rekrutacji: 14-22.03.2018 - posiedzenia wydziałowych komisji
  •  rekrutacyjnych w celu zakwalifikowania studentów
  •  Ogłoszenie wyników rekrutacji: 23.03.2018.

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, "Etyka a fenomen życia"

Informujemy o ukazaniu się nowej publikacji pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, ss. 271.

Więcej: http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/etyka-fenomen-zycia.htm

Pracownicy IF w liceum w Cieszynie w ramach projektu "Forum Logicum"

Uczniowie z Cieszyna poznawali szereg aspektów świata filozofii, logiki i teorii argumentacji. Debata: "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?", prowadzona przez prof. Roberta Piłata, z udziałem prof. Korduli Świętorzeckiej, prof. Rafała Kozubskiego i dr. Lucjana Wrońskiego była podsumowaniem siedmiu spotkań Forum Logicum, w którym uczestniczyli młodzi z cieszyńskiego KLO.

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt.: "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (12.04.2018) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorami tegorocznej konferencji jest cieszący się uznanym dorobkiem naukowym Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Jej celem jest zaś stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2017/2018

Informujemy, że od 20 stycznia do 25 lutego 2018 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2017/2018. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych - za cały rok - będzie będzie uruchomiona na końcu II semestru).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 22-26 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

"International conference commemorating the centennial anniversary of the end of World War I: Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts" (12-13.03.2018) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez WFCh oraz Department of English and Philosophy, the United States Military Academy at West Point. Informacje szczegółowe: http://www.justwar2018.pl/.

Subskrybuje zawartość