Odwołanie dyżuru prodziekana A. Świeżyńskiego (12.12.2017)

Prodziekan dr hab. Adam Świeżyński odwołuje swój dyżur w dniu 12 grudnia.

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń, "Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja ks. prof. Jana Sochonia, pracownika Instytutu Filozofii WFCh: "Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego", Teologia Polityczna, Warszawa 2017. Zachęcamy do lektury.

Czytam tę książkę z wielkim i radosnym zaskoczeniem. Oto znany mi od lat Jan Sochoń – przyjaciel, poeta, szanowany filozof i teolog – wydaje mi się jeszcze bardziej intrygujący i bliższy mnie samemu. Dawniej trochę wycofany, nieśmiały – opowiada teraz o wszystkim, co dla niego ważne. Robi to tak bezpośrednio, że nie wiem, czy ta książka jest złożona ze wspomnień, przemyśleń, czy też z wierszy…Przeczytajcie spis rozdziałów – jakby był wierszem. Jakby był pięknym wierszem zapraszającym do wspaniałej opowieści… (Ernest Bryll)

Grant NCN - Miniatura dla pracownika IEiB WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IEiB WFCh, dr Dominika Dzwonkowska otrzymała finansowanie na realizację projektu badawczego "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" w ramach konkursu NCN Miniatura. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody Rektora UKSW dla pracowników WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW przyznał pracownikom WFCh Nagrodę Rektorską III stopnia (naukową) za pozyskanie grantów „algorytmicznych": dr Dominika Dzwonkowska - NCN Miniatura, dr Michał Piekarski - NCN Miniatura i mgr Joanna Skurzak - NCN Preludium.

Ponadto doktorant IF WFCh, mgr Marcin Łyczak - NCN Preludium, otrzymał specjalne stypendium ufundowane prze Santander Universitades.

Serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju (14.12.2017) - zaproszenie

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju, które odbędzie się  w czwartek 14 grudnia 2017 r. w godz. 11.00-14.00 w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku nr 23, sala 201. Prof. UMK dr hab. Ewa Bińczyk przedstawi wyniki swojego projektu badawczego pt. "Retoryka i marazm antropocenu".

Chęć uczestnictwa w seminarium proszę zgłosić na adres: ekofilozofia.uksw@gmail.com.

Konferencja naukowa: "Naukowiec i świadek wiary. Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)" (13.12.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: "Naukowiec i świadek wiary. Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)", która odbędzie się 13 grudnia 2017 roku (środa) w godz. 9.15-15.30 na UKSW, ul. Dewajtis 5 (Bielany) Aula Muzyczna (s. 116 w nowym budynku).

Wydarzeniu będzie towarzyszyła promocja książki Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga dedykowana ks. prof. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009).

program konferencji do pobrania (kliknij powyżej)

Wykłady profesora wizytującego: prof. Gianfranco Basti

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. Gianfranco Basti (Faculty of Philosophy - Pontifical Lateran University, Rome, Italy - Vatican City)

A dual ontology of nature, life, and person

From modern transcendental of knowledge to the post-modern transcendental of language

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IF WFCh

Nakładem wydawnictwa "Jedność" pod współredakcją naukową ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego (IF WFCh) ukazał się podręcznik bioetyczny dotyczący problematyki zapłodnienia pozaustrojowego: „Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”. Książka jest wieloaspektowym opracowaniem medycznie złożonej i moralnie kontrowersyjnej procedury in vitro. W podręczniku ukazano problemy moralne, teologiczne, genetyczne filozoficzne a także prawne, jakie wynikają z podejmowania prób zapłodnienia pozaustrojowego. Książka posiada konspekty lekcji dla szkół średnich pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu bioetyki. Autorzy liczą, że podręcznik będzie bardzo pomocny w pracy katechetycznej i przygotowaniu prelekcji na trudne tematy bioetyczne.

"International conference commemorating the centennial anniversary of the end of World War I: Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts" (12-13.03.2018) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez WFCh oraz Department of English and Philosophy, the United States Military Academy at West Point. Informacje szczegółowe: http://www.justwar2018.pl/.

Granty Preludium dla pracownika i doktoranta IF WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, mgr Joanna Skurzak i doktorant IF WFCh mgr Marcin Łyczak otrzymali finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu NCN Preludium: "Francuska duchowość ateistyczna" (J. Skurzak) i "Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC" (M. Łyczak). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Polecamy lekturę najnowszego tomu wierszy poety, filozofa, krytyka i eseisty ks. prof. Jana Sochonia. Teksty ilustrowane są barwnymi obrazami Mai Katarzyny Majstruk.

Jan Sochoń, Strzałka czasu, Podkarpacki Instytut Książki, Rzeszów 2017

Subskrybuje zawartość