Ogłoszenia dla studiów podyplomowych

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka"

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka" skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych w szkołach średnich. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia w formie konwersatoriów z różnych dziedzin filozofii (metafizyka, etyka, antropologia, aksjologia, estetyka, epistemologia), ale także z metodyki nauczania filozofii oraz kultury logicznej, na którą w ramach podstaw programowych dla przedmiotu filozofia i etyka położony jest szczególny nacisk. W ramach zajęć proponowane są również wykłady ukazujące główne problemy oraz spory filozoficzne i etyczne, co umożliwia wyjście poza historyczno-filozoficzne nauczanie filozofii i odnoszenie ich do współczesnej sytuacji kulturowej, historycznej i społecznej. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu od października do czerwca. Studia trwają 2 semestry w wymiarze 243 godzin dydaktycznych (w tym ponad 30 godzin w ramach e-learningu). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W roku akademickim 2017/2018 nabór na studia prowadzony będzie w terminie 01.06.-30.09.2017. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów na studia. Zainteresowani powinni dokonać rejestracji w IRK (w systemie znajdują się informacje na temat wymaganych dokumentów i terminów ich składania).

Rejestracja: https://podyplomowe.uksw.edu.pl

Więcej na temat studiów: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/101

Konkurs organizowany przez studium podyplomowe: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie BUDOWAĆ DOM NA SKALE. Forma: prace literackie, plastyczne, fotograficzne, muzyczne. Uczestnicy: dzieci, młodzież, młodzi dorośli (zapraszamy także klasy szkolne oraz całe młode rodziny).

Więcej informacji do pobrania

Nowe studia podyplomowe WFCh: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

Zapraszamy na studia podyplomowe „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” organizowane przez Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Studia adresowane są głównie do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Maksymalna liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.

Ogólna charakterystyka studiów:

SPRIiPU - informacja o warsztatach

Informacja o warsztatach - http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2158

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach