Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Dyżur dr M. Mynarskiej

W sesji poprawkowej dyżur dr Moniki Mynarskiej odbędzie się w dniu 4 września (poniedziałek), w godzinach 11:00-13:00. Jest to równocześnie termin poprawkowy dla osób, które nie uzyskały jeszcze zaliczenia ćwiczeń z psychometrii.

Informacja o terminach rozmów kwalifikacyjnych na seminaria mgr dla studentów kończących III rok psychologii (studia stacjonarne)

Terminy rozmów kwalifikacyjnych do podbrania:

Terminy egzaminów w sesji letniej 2016/2017 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 10.07.2017.

Deklaracja do pobrania:

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2017/2018

Studenci II-V roku oraz doktoranci II-IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wóycickiego 1/3, w godzinach przyjmowania studentów.

Więcej: http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/619

Rejestracja wniosków stypendialnych

UWAGA STUDENCI !!! Od 1.03.2017 rejestracja wniosków o stypendia będzie odbywać się za pomocą modułu stypendialnego USOSweb - szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Pomocy Materialnej dla Studentów: www.dpms.uksw.edu.pl

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Jak studiować?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad studiowania na naszej uczelni i na naszym wydziale (lub przypomnienia sobie ich na początku nowego roku akademickiego): http://wfch.uksw.edu.pl/node/356

Warto wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy, aby uniknąć przykrych niespodzianek...

(materiały zostały przygotowane przez Samorząd Studentów oraz prodziekanów ds. jakości kształcenia i spraw studenckich WFCh)

Podpis na karcie obiegowej - informacja dla studentów

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach