Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2017/2018:

Filozofia

dr A. Waleszczyński:

  • 22.02., g. 13:15-14:00 (pok. 405)
  • 01.03., g. 13:15-14:00 (pok. 405)

dr M. Piekarski:

  • 19.02., g. 12:00-13:00 (pok. 205)
  • 26.02., g. 12:00-13:00 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski: Czytaj więcej

Dyżur dr E. Grotta w sesji zimowej

Dyżur dr E. Grotta w sesji zimowej odbędzie się w dniu 2.02.2018 r. (piątek) w godzinach 16.00-18.00, sala 1909, budynek 19.

 

(Przynajmniej) 4 powody, dla których warto wypełnić ankietę oceny zajęć dydaktycznych w USOS

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2017/2018 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2017/2018

Informujemy, że od 20 stycznia do 25 lutego 2018 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2017/2018. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych - za cały rok - będzie będzie uruchomiona na końcu II semestru).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 22-26 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Czytaj więcej

Wykłady profesora wizytującego: prof. Gianfranco Basti

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. Gianfranco Basti (Faculty of Philosophy - Pontifical Lateran University, Rome, Italy - Vatican City)

A dual ontology of nature, life, and person

From modern transcendental of knowledge to the post-modern transcendental of language

Wykłady profesora wizytującego: prof. Krzysztof Laudański

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. dr Krzysztof Laudański (Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Medicine, Philadelphia, USA)

Decision making in healthcare setting

Chronic consequences of critical illness

Zmiana terminów dyżurów prof. UKSW dr hab. E. Trzęsowskiej-Greszty

Prof. Elżbieta Trzęsowska-Greszta przenosi dyżury:
dyżur z dnia 5 grudnia zostaje przeniesiony na dzień 28 listopada, godz. 15:00-16:00, pok. 1419; dyżur z dnia 19 grudnia zostaje przeniesiony na dzień 12 grudnia, godz. 15:00-16:00, pok. 1419.

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze zimowym - przypomnienie (studia stacjonarne i doktoranckie)

Przypominamy, że zgodnie z procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) do dnia 19 listopada 2017 (g. 23:59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć z I semestru na kontach w USOS. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów. Sugerujemy nieodkładanie dokonania podpięć na tzw. "ostatnią chwilę" i prosimy o dopilnowanie prawidłowego i terminowego podpięcia zaliczanych przedmiotów w celu uniknięcia problemów z możliwością zaliczenia zajęć.

Kwalifikacje na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Lista studentów i doktorantów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+

(do pobrania):

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach