Struktura Wydziału

Informacje o poszczególnych pracownikach zob. zakładka: Katalog pracowników

(kliknij na nazwę sekcji, katedry lub kierownika, aby uzyskać szczegóły)


 
 
 
 
 
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Kierownik: prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
p.o. kierownika: ks. dr Dariusz Kucharski

Katedra Historii Filozofii Polskiej
p.o. kierownika: dr Magdalena Płotka
 
Katedra Filozofii Boga i Religii
Kierownik: ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW

Katedra Metafizyki
Kierownik: ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW

Katedra Filozofii Kultury
Kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Sochoń
 
 
Katedra Teorii Poznania
Kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Krokos
 
Katedra Filozofii Języka
Kierownik: dr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW
 
 
Katedra Etyki Ogólnej
Kierownik: vacat

Katedra Historii Etyki
Kierownik: dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW

Katedra Etyki Współczesnej
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
 
 
Katedra Filozofii Przyrody
Kierownik: prof. dr hab. Anna Lemańska

Katedra Filozofii Przyrodoznawstwa
Kierownik: dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych
Kierownik: prof. dr hab. Anna Latawiec
 
 
Katedra Logiki
Kierownik: dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW

Katedra Metodologii Nauk
p.o. kierownika: ks. dr Marek Porwolik

 


www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl

 

 
 
Sekcja: Psychologia Ogólna i Metodologia Badań Psychologicznych
 
 

Sekcja: Psychologia Kliniczna i Osobowości
Kierownik: vacat
 
Katedra Psychologii Klinicznej
p.o. kierownika: dr Cezary Żechowski
 
 

Sekcja: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny
 
 

Sekcja: Psychologia Pracy i Stresu
 

Sekcja: Psychologia Sądowa i Penitencjarna
 
 

Sekcja: Psychologia Zdrowia i Niepełnosprawności
 
 
 
 
Zakład Psychoterapii
 

www.ieib.uksw.edu.pl

www.facebook.com/ieib.uksw

 

FOLDER DO POBRANIA

 

 
Sekcja: Humanistyczne podstawy ochrony środowiska
 
Katedra Antropologii Środowiskowej
Kierownik: ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW
 
Katedra Bioetyki
Kierownik: vacat
 
Katedra Ekofilozofii i Edukacji Ekologicznej
p.o. kierownika: ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW
Zakład Metodologii Nauk Środowiskowych
Zakład Edukacji Środowiskowej
 
Katedra Biologii Środowiskowej
Kierownik: dr hab. Grzegorz Makulec, prof. UKSW
Zakład Antropologii Biologicznej
Zakład Ekologii Behawioralnej
 
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Wód
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
 
Katedra Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
Kierownik: dr hab. Jerzy Macewicz, prof. UKSW
 
Katedra Teoretycznych Podstaw Ochrony Środowiska
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Uchmański
Zakład Monitoringu Środowiska i Systemów GIS

Sekcja: Prawo i Zarządzanie Środowiskiem
 
Katedra Prawa i Zarządzania Środowiskiem
p.o. kierownika: prof. dr hab. Zbigniew Cieślak
Zakład Prawa Ochrony Środowiska
Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Zagrożeń Cywilizacyjnych
Zakład Polityki i Zarządzania Środowiskiem

Sekcja: Technologie Środowiskowe
 
Katedra Technologii Środowiskowych i Odnawialnych Źródeł Energii
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulczycki, prof. UKSW

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach