Promocja WFCh

Projekt "Forum Logicum" WFCh został zakwalifikowany do finansowania przez NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – wniosek złożony przez WFCh "Forum Logicum" został zakwalifikowany do finansowania na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50 PLN.

Projekt jest kierowany przez dr hab. Kordulę Świętorzecką. Celem projektu jest podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat. Projekt będzie realizowany w zespole: prof. Kordula Świętorzecka (kierownik), prof. Robert Piłat, ks. prof. Maciej Bała, dr Marek Porwolik, dr Dominika Dzwonkowska, dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IF WFCh kierownikiem projektu zakwalifikowanego do finansowania przez MNiSzW

Z radością informujemy, że wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, ogłoszonego przez MNiSzW, projekt "Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku", którego kierownikiem jest pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof UKSW dr hab. Maciej Bała, uzyskał finansowanie w wysokości 999 846 PLN. Wnioskodawcą projektu jest Akademia "Ignatianum" w Krakowie - Wydział Filozoficzny, a projekt realizowany jest w konsorcjum m.in. z Instytutem Filozofii WFCh. Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Jan Sochoń: Człowiek i twórczość, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016.

Czytaj więcej

Otwarte seminaria naukowe pt. "Filozofia i teologia" - zaproszenie

Wydział Teologiczny UKSW oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wraz z Parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie zapraszają na otwarte seminaria naukowe pt. Filozofia i teologia. Szersze informacje poniżej i na www.katedra.uksw.edu.pl.

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Projekt Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie ("EX-IN")

Informujemy, że projekt Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie ("EX-IN") zgłoszony w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Instytut Psychologii WFCh UKSW jest partnerem projektu. Jest to projekt rozwojowy z elementami badań naukowych, które ze strony UKSW (Instytut Psychologii) koordynują dr Tomasz Rowiński i dr Monika Kowalska. Współautorom projektu serdecznie gratulujemy!

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

Z wielką radością informujemy, że dwa kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Psychologia (jednolite magisterskie) oraz Filozofia (II stopnia) otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kierunek Psychologia otrzymał certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia". Certyfikaty zostały przyznane w ramach I edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością".

Czytaj więcej

Rekomendacja wniosku o dofinansowanie prowadzenia studiów podyplomowych "Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych"

Z radością informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zarekomendował wniosek autorstwa Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW złożony w ramach I naboru 2016 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja Ekologiczna" - organizacja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju.

Wniosek IEiB WFCh UKSW studia podyplomowe "Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych" uzyskał najwyższą punktację wśród zarekomendowanych wniosków.

Autorom wniosku serdecznie gratulujemy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy o ukazaniu się nowej książki ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego, prof. UKSW, pracownika Instytutu Filozofii: Uciec z krainy zapomnienia, Wydawnictwo Teologii Politycznej, Warszawa 2016.

Więcej informacji o książce: http://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/oferta/zycie-codzienne-idei/nowa-strona/

Publikacja doktorantów WFCh

Informujemy, że staraniem doktorantów WFCh wydana została monografia wieloautorska Miłosierdzie - wyzwanie rzucone teologii i filozofii, Warszawa 2016. Zachęcamy do zapoznania się niniejszą publikacją.

(kliknij na okładkę, aby pobrać spis treści)

Nowa publikacja WFCh

Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach