Promocja WFCh

Grant NCN dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka Instytutu Psychologii WFCh mgr Ilona Skoczeń otrzymała grant NCN na stypendium doktorskie w ramach programu ETIUDA4 za projekt "Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji". Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla pracownika IEiB dr. hab. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie  prof. dr hab. Marek Krawczyk oraz Senat WUM przyznali nagrodę naukową II stopnia za badania i publikacje naukowe dotyczące badania zmienności nerwu uszno-skroniowego dr. hab. Jackowi Tomczykowi, pracownikowi IEiB WFCh. Serdecznie gratulujemy!

Tytuł profesora dla ks. prof. dr. hab. Jana Krokosa

Z radością informujemy, że w dniu 21 czerwca 2016 roku Prezydent RP wręczył nominację profesorską ks. prof. dr. hab. Janowi Krokosowi, pracownikowi Instytutu Filozofii i prodziekanowi WFCh. Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla doktoranta WFCh

Informujemy, że doktorant Instytutu Psychologii UKSW, mgr Radosław Rogoza, otrzymał grant NCN: (PRELUDIUM 10) na realizację projektu pt. "Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości". Wysokość grantu to 65 800 zł. Serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia dla pracownika IEiB

Z przyjemnością  informujemy, że Prezydent RP, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016, odznaczył Pana dr. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, natomiast w dniu 14 kwietnia 2016 Polska Izba Paliw Płynnych (ogólnopolska organizacja przedsiębiorców produkujących, komponujących i dystrybuujących paliwa) wyróżniła go Medalem Honorowym "Za Zasługi dla Branży Paliwowej". Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

Miło nam poinformować, że  Wydawnictwo  InTech z Rijeki, (Chorwacja) wydało kolejną monografię pod redakcją naukową dr. inż Krzysztofa Biernata (IEiB) pt: "Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions" (ISBN 978-953-51-2269-2). W monografii tej Pani dr inż. Anna Matuszewska - pracownik IEiB, opracowała rozdział pt: "Microorganisms as Direct and Indirect Sources of Alternative Fuels". Monografia ta jest także dostępna w systemie "open acces": http://www.intechopen.com/books/alternative-fuels-technical-and-environmental-conditions

Pracownik IEiB członkiem Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP), w dniu 14 marca 2016r. powołało dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) w poczet członków zwyczajnych tej Korporacji. AIP jest najwyższą Korporacją Inżynierską w Polsce o limitowanej liczbie członków zwyczajnych do 300 osób. Powołanie na członka zwyczajnego AIP odbywa się według złożonej procedury oceniającego dorobek kandydata w zakresie sztuki inżynierskiej i jest traktowane jako bardzo wysokie wyróżnienie zawodowe. Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie poświęcone książce "Filozofia wobec świata zwierząt" - zaproszenie

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone książce "Filozofia wobec świata zwierząt", której współautorami są: dr Dominika Dzwonkowska i dr Michał Latawiec, pracownicy IEiB WFCh. Spotkanie odbędzie się 9 marca w Warszawie w Księgarni PSYCHE na Uniwersytecie SWPS (ul. Chodakowska 19/31).

Rozmowy z prof. Davidem Gunkelem

Zapraszamy do wysłuchania dwóch rozmów z prof. Davidem Gunkelem z Department of Communication, Northern Illinois University w USA, którego w minionym semestrze gościliśmy na naszym Wydziale jako profesora wizytującego w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Nagrań dokonano w radiu filozoficznym "Sed contra" - rozmawiała dr Dominika Dzwonkowska.

Czy zwierzę może być własnością człowieka? Wywiad z prof. Davidem Gunkelem (http://radio.filozoficzne.pl/?p=202)

Co filozofia mówi na temat remiksu? Rozmowa z prof. David Gunkelem o jego najnowszej książce (http://radio.filozoficzne.pl/?p=208)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach