Promocja WFCh

Rozmowy z prof. Davidem Gunkelem

Zapraszamy do wysłuchania dwóch rozmów z prof. Davidem Gunkelem z Department of Communication, Northern Illinois University w USA, którego w minionym semestrze gościliśmy na naszym Wydziale jako profesora wizytującego w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Nagrań dokonano w radiu filozoficznym "Sed contra" - rozmawiała dr Dominika Dzwonkowska.

Czy zwierzę może być własnością człowieka? Wywiad z prof. Davidem Gunkelem (http://radio.filozoficzne.pl/?p=202)

Co filozofia mówi na temat remiksu? Rozmowa z prof. David Gunkelem o jego najnowszej książce (http://radio.filozoficzne.pl/?p=208)

Newsletter WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem "Newslettera WFCh". "Newsletter WFCh" wydawany przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie jest źródłem najważniejszych informacji o bieżącej działalności Wydziału. Będzie ukazywał się na początku każdego semestru w roku akademickim - w marcu oraz w październiku - i zawierał informacje z minionego semestru (odpowiednio z okresów: październik - luty oraz marzec - wrzesień). Zapraszamy do lektury: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1862

Konkurs na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW rozstrzygnięty - rekomendowane projekty z WFCh

W dniu 24 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na posiedzeniu zostały rozpatrzone wnioski o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW, w ramach czterech decyzji konkursowych Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2016 roku. Do Komisji wpłynęły 244 wnioski. Z radością informujemy, że Komisja pozytywnie zarekomendowała wnioski następujących pracowników, doktorantów i studentów WFCh: Czytaj więcej

Nowa publikacja w IF WFCh

Informujemy o ukazaniu się nowej publikacji pod redakcją dr hab. Korduli Świętorzeckiej, prof. UKSW (IF WFCh): Godel's Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015. Szczegóły: http://semper.istore.pl/pl/p/Goedels-Ontological-Argument/23076163.

Pracownik IF WFCh członkiem grupy ekspertów w MEN

Pracownik Instytutu Filozofii WFCh dr Sabina Zalewska została członkiem Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji w ramach programu Ministerstwa Edukacji "Uczeń - Rodzic - Nauczyciel. Dobra zmiana" (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza...). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

Miło nam poinformować że w wydawnictwie InTech, ukazała się kolejna monografia pod redakcją naukową dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, pt: "Biofuels. Status and Prespective", zawierająca 25 rozdziałów opracowanych przez autorów z różnych krajów świata. Jeden z rozdziałów tej monografii pt: "Biorefinery Systems as an Element of Sustainable Development" został opracowany wspólnie z absolwentką i doktorantką WFCh, mgr Pauliną Grzelak. Wszystkie rozdziały tej monografii są także dostępne w systemie "open acces": www.intechopen.com/books/biofuels-status-and-perspective.

Pracownik IEiB WFCh członkiem Panelu Ekspertów IRENA

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT, otrzymał nominację do Panelu Ekspertów i został wybrany jako członek tego Panelu w światowej organizacji International Renewable Energy Agency (IRENA). Członkami zwyczajnymi tej organizacji jest 145 państw (w tym Polska) i 30 państw jako członków stowarzyszonych, a jej siedzibą główną jest miasto Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, całkowicie funkcjonujące w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych (tzw. miasto-ogród, miasto przyszłości). Panel ekspertów składa się z 16 członków-ekspertów, wybieranych z całego świata i akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie i ma za zadanie oceniać kluczowe projekty w zakresie RE zgłaszane przez kraje członkowskie oraz opracowywać realne wizje rozwoju wykorzystywania energii z OZE dla całego świata. Serdecznie gratulujemy!

Medal im. Prof. Kazimierza Demela dla prof. Krzysztofa Opalińskiego

Z radością informujemy, że prof. Krzysztof Opalinski, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, został uhonorowany Medalem im. Prof. Kazimierza Demela za rok 2015 przyznawanym przez Morski Instytut Rybacki. Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. Nadawany jest polskim i zagranicznym osobom fizycznym. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie biolog morza może otrzymać w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IP WFCh członkiem KP PAN

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch, został wybrany do grona członków Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: S. Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Sabina Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 324. Publikacja jest głosem w dyskusji dotyczącej życia małżeńskiego we współczesnym świecie. Samotność jest jednym z wielu doświadczeń małżeńskich. Rodzina i małżeństwo zostały ujęte w perspektywie interakcyjnej. To wzajemne oddziaływanie dokonuje się poprzez realizację ról bazujących na normach, które jednostka identyfikuje z normami swych grup odniesienia.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach