Promocja WFCh

Relacja z międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy" (26.11.2015)

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wystąpień międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy", zorganizowanego w dniu 26.11.2015 przy współudziale WFCh. LINK

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "O normatywności w etyce"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracowników IF WFCh: Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM - Ignatianum 2015.

Więcej: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,74192,O-normatywnosci-w-etyce.htm

Dr hab. J. Tomczyk przewodniczącym PTA (Oddział Warszawski)

Informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) został wybrany na przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA). Serdecznie gratulujemy!

Grant dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Małgorzata Najderska z Instytutu Psychologii, otrzymała finansowanie NCN dla projektu zgłoszonego w ramach konkursu PRELUDIUM pt. "Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach". Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla pracownika WFCh

Z radością informujemy, że projekt badawczy dr Moniki Mynarskiej (IP WFCh) "Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia" został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh członkiem Rady Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska

Z radością informujemy, że dr Dariusz Bukaciński (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh) został powołany przez Ministra Środowiska na członka Rady Leśnictwa. Celem funkcjonowania Rady jest silniejsze zaangażowanie podmiotów związanych z leśnictwem w kreowanie polityki państwa w tym zakresie, w celu pełniejszej realizacji idei zrównoważonego leśnictwa, promowanego zarówno przez Unię Europejską, jak i organizacje międzynarodowe. Rada, jako organ doradczy, będzie brała także udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami dla lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe oraz lasów prywatnych na czas zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych, społecznych i klimatycznych. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, "Filozofia wobec świata zwierząt"

Zachęcamy do zapoznania się z monografią Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Autorzy tej monografii podejmują jeden z ważnych tematów współczesnej filozofii, czyli kwestię stosunku człowieka do zwierząt. Próbują odpowiedzieć na pytania związane z ochroną zwierząt: jak wygląda ona w prawodawstwie, czy jest wystarczająca, czy ogranicza cierpienie zwierząt i wpływa na poprawę ich dobrostanu, dlaczego chronimy tylko wybrane gatunki zwierząt. Autorzy podejmują dyskusję z antropocentrycznym podejściem do ochrony przyrody. Analizują znaczenie empatii i współodczuwania w trosce o jakość życia zwierząt, a także przybliżają poglądy konkretnych myślicieli, zwłaszcza Bryana G. Nortona, Toma Regana i mało znanej w Polsce Tatiany Pawłowej.

Nagroda dla pracownika WFCh, dr hab. J. Tomczyka

Z radością informujemy, że pracownik WFCh, dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) otrzymał Nagrodę III-go stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr  hab. Marka Krawczyka, za prace z zakresu endodoncji: identyfikacja wczesnych zmian próchnicowych oraz etio-patogenety kamieni miazgowych. Serdecznie gratulujemy!

Etiuda filmowa "Projekt Uczelniany", czyli UKSW to nie tylko miejsce do studiowania...

Zapraszamy do obejrzenia etiudy filmowej "Projekt Uczelniany", powstałej z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Psychologii. Fabuła filmu opowiada o dwojgu młodych ludziach, studentce psychologii i studencie prawa, którzy dzięki spotkaniu w murach naszej uczelni nawiązują przyjaźń i stają się dla siebie pomocą w podejmowaniu wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Film ma za zadanie promowanie naszej uczeni jako miejsca przyjaznego studentom i umożliwiającego nie tylko odbywanie studiów, ale także nawiązywanie relacji koleżeństwa i przyjaźni. Film został zrealizowany przez studentów UKSW dzięki dofinansowaniu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Prawa i Administracji oraz Rektora ds. Studenckich UKSW. Realizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Centralne Laboratorium Psychologiczne

Zapraszamy na stronę nowo utworzonego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW: http://laboratorium.uksw.edu.pl/node/1. Centralne Laboratorium Psychologiczne powstało w 2015 roku w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach