Wydłużenie terminu podpięcia zajęć w USOS

W związku z brakiem dostępu do kont w systemie USOS w ostatnich dniach termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze zimowym zostaje wydłużony do 20.11. (wtorek), g. 23:59.

Grant NCN dla asystenta IP WFCh

Z radosćią informujemy, że mgr Michał Obidziński, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskał finansowanie projektu badawczego "Funkcjonowanie pamięci u osób z dysleksją rozwojową" w ramach konkursu NCN Preludium 15. Serdecznie gratulujemy!

Rekomendacje Komisji Stypendialnej WFCh dla doktorantów

Rekomendacje Komisji Stypendialnej WFCh dla doktorantów na rok 2018/2019

do pobrania

Nagroda dla pracownika IF WFCh

10 listopada 2018, w dniu inaugurującym XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, ks. prof. Jan Sochoń, kierownik sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał nagrodę za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii „Twórca kultury”. Serdecznie gratulujemy!

"Filozofia polska 1918-2018" (20.11.2018) - zaproszenie

Koło Naukowe Metafizyków zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Filozofia polska 1918-2018”. Naczelnym celem inicjatywy jest wyeksponowanie głównych zagadnień, nurtów i postaci ostatniego stulecia polskiej filozofii. Zaproszeni goście zaprezentują problematykę badawczą i kierunki myśli, wypracowane przez środowisko filozoficzne, z którego się wywodzą. Najbliższy wykład poświęcony Warszawskiej Szkole Historii Idei wygłosi prof. dr hab. Janusz Dobieszewski.

Prof. dr hab. Janusz Dobieszewski – kierownik Zakładu Filozofii Religii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca myśli rosyjskiej oraz miłośnik obecnej w niej tendencji neoplatońskiej. Autor książek: „Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej" oraz „Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej”. Redaktor almanachów skoncentrowanych wokół postaci m.in. Fiodora Dostojewskiego, Lwa Szestowa, Nikołaja Bierdiajewa, Lwa Tołstoja i Nikołaja Fiodorowa.

20.11.2018, godz. 16.15, Instytut Filozofii UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 305.

XXII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" (22.11.2018) - zaproszenie

program konferencji do pobrania

12th Conference in "Humanistic Ecology" Series: "The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops' Pastoral Letter on Environmental Protection" (16.05.2019) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" będzie poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska".

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię - nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice 'Laudato si'. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Czytaj więcej

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: H. Gasiul (red.), "Metody badania emocji i motywacji"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika IP WFCh, dr. hab. Henryka Gasiula, prof. UKSW, pt. "Metody badania emocji i motywacji", Warszawa: Difin 2018.

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych teoretycznych oraz empirycznych badań nad emocjami i motywacją ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje wybrane sposoby badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie istotnych ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera szeroką analizę teoretycznych podstaw wybranych metod, wśród których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdujące się fazie tworzenia i weryfikacji. Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: Z. Zaleski, "Psychologia lęku przed przyszłością"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pracownika IP WFCh, prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego, pt. "Psychologia lęku przed przyszłością", Warszawa: Difin 2018.

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać (prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w przyszłości.

Więcej: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-leku-przed-przyszloscia/3343

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: A. K. Döring, J., Cieciuch (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter"

Ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika Instytu Psychologii WFCh, dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW - Döring, A. K., Cieciuch, J. (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter", Warschau: Liberi Libri 2018.

Więcej informacji: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/36-werteentwicklung-im-kindes-und-jugendalter#o-ksiazce

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: E. Stojanowska, "Percepcja JA w relacjach interpersonalnych"

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. Elżbiety Stojanowskiej-Borowiec, prof. UKSW, pt. "Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji – co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby – co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów dla autoprezentacji jednostki i jej zadowolenia z relacji.

Konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy III" (11-13.04.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Formal Methods and Science in Philosophy III" organizowanej przez Instytutu Filozofii WFCh wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu, która odbędzie się w Inter University Centre Dubrovnik (Chorwacja) w dniach 11-13 kwietnia 2019.

Keynote Speakers: 

  • Christoph Benzmüller, Free University of Berlin
  • María Manzano, University of Salamanca
  • Edward Zalta, Standford University

Informacja na temat konferencji i zgłoszeń znajduje się pod adresem:
https://www.iuc.hr/conference-details.php?id=326

Tematyka konferencji uwzględnia perspektywę interdyscyplinarną.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach