Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

  • Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,
  • Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego
  • Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że: Czytaj więcej

Stacja naukowo-badawcza CEiE WFCh

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (ceie.uksw.edu.pl) prowadzące, unikalne (interdyscyplinarne) na skalę kraju, studia na kierunku Ochrona Środowiska zakończyło adaptację budynku na stację naukowo-badawczą we Wróblach (gm. Maciejowice). W stacji prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i działania związane z czynną ochronę ptaków zasiedlających wyspy w nurcie Wisły środkowej (takich jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna i białoczelna, ostrygojad). W bazie terenowej obywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska. Remont był możliwy dzięki specjalnej dotacji Rektora UKSW.

Pracownik Instytutu Psychologii WFCh ze stopniem doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że w dniu 1 czerwca 2020 uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych Pani dr Monika Mynarska uzyskala stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh z tytułem profesora

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP w dniu 11 maja 2020 nadał Panu prof. UKSW dr. hab. Andrzejowi Kulczyckiemu, wieloletniemu pracownikowi WFCh i wykładowcy na kierunku Ochrona Środowiska, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2 - aktualizacja z dnia 29.05.2020

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostało zaktualizowane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UKSW w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wszystkich pracowników i studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Więcej:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5083

Godziny dostępności dziekanatu studiów stacjonarnych, sekretariatu studiów niestacjonarnych i sekretariatu studiów doktoranckich w okresie odwołania zajęć

W okresie odwołania zajęć z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dziekanat studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat studiów doktoranckich będą czynne w terminach:

Dziekanat studiów stacjonarnych:

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, godz. 10:00-12:00

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii:

  • 02.06; 03.06; 05.06. - w godz. 09:00-11:00

Sekretariat studiów doktoranckich w terminach: 02.06.; 04.06. - w godz. 10:00-12:00.

W miarę możliwości prosimy studentów o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Grant NCN dla IP WFCh UKSW

Prof. Peter Karl Jonason uzyskał finansowanie projektu w ramach konkursu NCN OPUS w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii: "Poszerzony fenotyp trafia na Tindera: Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online", wysokość grantu: 522 300 zł. (Profesor Jonason przebywa w IP UKSW jako laureat Programu im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Gratulujemy!

Projekty pracowników IF WFCh uzyskały finansowanie MKiDN

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród projektów, które uzyskały finansowanie, znalazły się dwa projekty kierowane przez pracowników Instytutu Filozofii WFCh: ks. dra hab. Macieja Bałę - "Sztuka szczęścia" (26.000 PLN) i p. prof.  dra hab. Artura Andrzejuka - "Tomizm w czasie zarazy" (20.000 PLN). Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh członkiem komisji bioetycznej

Informujemy, że dr Marcin Klimski, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh został powołany na drugą trzyletnią kadencję pracy w Komisji Bioetycznej działającej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie im. gen. Karola  Kaczkowskiego. Serdecznie gratulujemy.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: "Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems"

Książka pt. „Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems”, wydana pod redakcją Witolda Płotki i Patricka Eldridge’a przez wydawnictwo Springer, przedstawia genezę fenomenologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawiera w sumie 11 oryginalnych studiów, które śledzą i dyskutują nad rozwojem ruchu fenomenologicznego w tej części Europy, jego najważniejszych przedstawicielami oraz kontekstem teoretycznym i historycznym. Ten zbiór studiów analizuje takie zagadnienia, jak spór realizmu z idealizmem, status psychologii opisowej oraz pytanie o metodę fenomenologiczną i problem świata. Rozdziały dotyczą pierwszych dziesięcioleci rozwoju fenomenologii w Czechosłowacji, Polsce, Rumunii, Rosji i Jugosławii przed II Wojną Światową. Autorzy śledzą Brentanowskie dziedzictwo rozwoju tej myśli i pokazują, jak ta tradycja zainspirowała ważnych myślicieli, którzy tworzyli podstawy filozofii w Europie Środkowej, w tym Celmsa, Špeta, Ingardena, Franka, Twardowskiego, Patočkę i inniych. Praca dotyczy nie tylko dziedzictwa Brentana, ale i sytuuje fenomenologię w dialogu z innymi ważnymi szkołami tamtych czasów, w tym ze Szkołą Praską i Szkołą Lwowsko-Warszawską. Niniejszy zbiór studiów dotyczy myślicieli, których pisma miały ograniczony wpływ poza krajem ojczystym ze względu na okoliczności polityczne i historyczne. Kolejne rozdziały pokazują rozwój ruchu fenomenologicznego od jego początków w Niemczech. Autorzy przedstawiają także, w jaki sposób metoda fenomenologiczna rezonowała w różnych krajach i doprowadziła do nowych odkryć filozoficznych w ontologii, epistemologii, psychologii, filozofii kultury i filozofii religii. Czytaj więcej

Sukces pracownika WFCh

Badania prof. Jacka Tomczyka (WFCh UKSW) opublikowane na łamach czasopisma "Clinical and Experimental Dental Research" znalazły się w czołówce pobieranych prac naukowych. Docenione w ten sposób zostały unikalne badania dotyczące korelacji pomiędzy występowaniem próchnicy u młodzieży polskiej a nadużywaniem przez nią komputera.

Erasmus+ Courses in English 2020/2021

 

ERASMUS+ English Courses 2020/2021

 

You are invited to study with us!

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach