Studenckie koła naukowe

Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej działają koła naukowe studentów:
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Więcej informacji na stronach poszczególnych kół i na stronach instytutów.

Zapraszamy studentów do włączenia się w działalność kół.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach