Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej):

kierunek: FILOZOFIA

 

kierunek: PSYCHOLOGIA

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć Instytutu Filozofii

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 34 / 246 (13.8%)
Liczba ankiet: 141 / 2366 (6%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 60
Liczba komentarzy zajęć: 26

 

Ankieta zajęć Instytutu Psychologii

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 188 / 837 (22.5%)
Liczba ankiet: 886 / 8151 (10.9%)
Liczba ocenionych pracowników: 65
Liczba ocenionych zajęć: 126
Liczba komentarzy zajęć: 106

 

Ankieta zajęć Instytutu Ekologii i Bioetyki

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 48 / 533 (9%)
Liczba ankiet: 208 / 6300 (3.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 40
Liczba ocenionych zajęć: 73
Liczba komentarzy zajęć: 6

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach