Zasady kwalifikacji na drugi kierunek studiów i z przeniesienia

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (również na II kierunek), rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Kandydaci z przeniesienia na lata wyższe  nie rejestrują się w IRK lecz składają komplet wymaganych dokumentów:

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na który rok i na jaką sekcję) wraz z informacją, gdzie kandydat studiuje (na jakiej uczelni i na jakim wydziale)
  • kartę przebiegu studiów ze swojego macierzystego wydziału
  • opinię swojego Dziekana (dotyczy także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na drugi kierunek  studiów)
  • zaświadczenie o średniej ocen z przebytego toku studiów (średnia jest podstawą  do rankingu, jeśli będzie więcej kandydatów niż miejsc).

Więcej:

Uchwała RWFCh w sprawie określenia zasad przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów prowadzonych na WFCh w roku akademickim 2018/2019

*

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej WFCh (www.wfch.uksw.edu.pl)

Termin składania dokumentów:

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na II kierunek i z przeniesienia w dniach:

16-18.07.2018 (pn-śr), godz. 10:00-14:00

Dokumenty będą przyjmowane:

ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23)
pokój 308

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach