Rejestracja na zajęcia - sem. letni 2021/22

 
HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA w semestrze letnim 2021/2022
 
dla psychologii i ochrony środowiska
 • 14.02.2022 - Początek rejestracji
 • 14.02-15.02 - I Tura rejestracji
 • 16.02 - Przeliczenie I tury rejestracji
 • 17.02-18.02 - II Tura rejestracji
 • 21.02.2022 - Pierwszy dzień zajęć
 • 21.02-04.03 - Dyżury planistów – godziny zostaną podane

dla filozofii:

 • 11.02.2022 - Początek rejestracji
 • 11-13.02 - I tura rejestracji
 • 14.02. - przeliczenie I tury rejestracji
 • 15-16.02. - II tura rejestracji
 • 21.02.2022 - Pierwszy dzień zajęć
 • 21.02-04.03 - Dyżury planistów – godziny zostaną podane

Dyżury planistów:

filozofia

dr Karolina Rozmarynowska (k.rozmarynowska@uksw.edu.pl)
24.02, godz. 13.30-14.30
01.03, godz. 13.15-14.15
 
 
ks. dr Marek Porwolik (m.porwolik@uksw.edu.pl)
22.02 godz. 19.30-20.30
01.03 godz. 19.30-20.30. 
 
 
dr Michał Wagner (m.wagner@uksw.edu.pl)
 
24.02 godz. 8.00-9.00 
03.03 godz. 8.00-9.00
 
 
ochrona środowiska:
 
dr Kamil Karaban
 
23.02.2022, godzina 12:00 - 13:00 budynek 24, pokój 414 
04.03.2022, godzina 15:00 - 16:00 budynek 24 pokój 414 
 
dr Marcin Klimski
 
21.02.2022, godzina 12:00 - 13:00 MsTeams
28.02.2022, godzina 12:00 - 13:00 MsTeams
 
psychologia
Planiści Instytutu Psychologii będą dokonywać dodatkowej rejestracji zdalnie, w terminie od 21 lutego do 7 marca. Kontakt poprzez e-mail:
Pani Aneta Topolska: a.topolska@uksw.edu.pl;
Pan Michał Obidziński: m.obidzinski@uksw.edu.pl;
 
Pisząc do Planistów warto pamiętać o następujących zasadach:
1. przedstawiając sprawę należy KONIECZNIE podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr indeksu, dokładną nazwę przedmiotu (z kodem) i ew. nr grupy lub grup, których prośba dotyczy;
2. planiści będą realizować wszystkie prośby związane z nieudaną rejestracją na przedmioty obowiązkowe (choć wybór grupy nie musi być zgodny z życzeniem Studenta);
3. zmiana grup w przypadku zajęć prowadzonych (choć czasowo) w sposób tradycyjny jest maksymalnie ograniczona i możliwa tylko w absolutnie wyjątkowych sytuacjach (zachowana musi być reguła „zajęcia jednego dnia w jednej sali”);
4. dopisanie do zajęć nieobowiązkowych PONAD limit miejsc możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej (np. e-mailowej) zgody osoby prowadzącej zajęcia;
5. Studenci z przeniesienia lub realizujący zaliczenia warunkowe będą traktowani w uprzywilejowany sposób, jeśli chodzi dopisywanie do zajęć
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach