ERASMUS+

For arriving students see:

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2736

*

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

  • na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WFCh ma podpisaną umowę dwustronną (patrz: Uczelnie partnerskie)

  • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendium programu Erasmus+ w celu realizacji części studiów na uczelni partnerskiej mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. Program adresowany jest zarówno do osób studiujących w trybie dziennym, jak również wieczorowym i zaocznym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl oraz na stronie WFCh: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165 (Rekrutacja).
 

KOORDYNATORZY

Za realizację programu Erasmus+ na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej odpowiadają:

 

Ochrona środowiska:

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających

a.lisowska-gaczorek@uksw.edu.pl

 

Psychologia:

dr Agnieszka Szymańska - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających

agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl

 

Filozofia

mgr Martyna Filcek - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających 

m.filcek@uksw.edu.pl

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lista uczelni partnerskich WFCh oraz szczegóły ofert wyjazdów dostępne są w systemie USOSweb

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach