Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 - semestr letni

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej):

kierunek: FILOZOFIA

 

kierunek: PSYCHOLOGIA

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć Instytutu Filozofii

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 43 / 225 (19.1%)
Liczba ankiet: 175 / 2073 (8,4%)
Liczba ocenionych pracowników: 38
Liczba ocenionych zajęć: 67
Liczba komentarzy zajęć: 42

 

Ankieta zajęć Instytutu Psychologii

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 186 / 814 (20.6%)
Liczba ankiet: 731 / 8616 (8.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 74
Liczba ocenionych zajęć: 132
Liczba komentarzy zajęć: 124

 

Ankieta zajęć Instytutu Ekologii i Bioetyki

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 78 / 401 (19,5%)
Liczba ankiet: 264 / 5650 (4,7%)
Liczba ocenionych pracowników: 47
Liczba ocenionych zajęć: 71
Liczba komentarzy zajęć: 27

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach