Wydziałowa Rada Biznesu (WRB)

Skład Wydziałowej Rady Biznesu

Przewodniczący:

dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW (dziekan)

Członkowie - pracodawcy/przedstawiciele pracodawców:

mgr Joanna Embros
mgr Aneta Kruk
dr Mariola Kosowicz
mgr Anna Iwańska
dr Robert Sroka
dr Paweł Borkowski

Członkowie - samodzielni pracownicy naukowi WFCh:

dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW
dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW
dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW - sekretarz WRB

*

Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy z Pracodawcami (WKWP)

dr Agnieszka Klimska

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach