Sprawozdawczość z działalności naukowej

SYSTEM SRAWOZDAWCZOŚCI NAUKOWEJ WFCh

*

Do pobrania tabele do sprawozdania z działalności naukowej/dydaktycznej/organizacyjnej
 

w obu terminach przekazania danych:

 1. Tabela A (awanse naukowe) 
 2. Tabela CZ 1-3 (publikacje w czasopismach) 
 3. Tabela D (osiagnięcia dydaktyczne) 
 4. Tabela K 1-4 (konferencje - organizacja, uczestnictwo) 
 5. Tabela M 1-3  (monografie, art. w monografiach) 
 6. Tabela N-W (nagrody i wyróżnienia) 
 7. Tabela O 1-3 (członkostwo w organizacjach) 
 8. Tabela ORG (działalność organizacyjna) 
 9. Tabela PR-ST (projekty badawcze, granty, stypednia) 
 10. Tabela R 1-6 (recenzje dr., hab., prof., eksperckie) 
 11. Tabela RED (redakcja czasopism) 
 12. Tabela W 1-5 (współpraca naukowa) 
 13. Tabela Z 1-3 (zastosowania praktyczne wyników badań) 
  • Karta aplikacji produktu  
  • Karta wdrożenia produktu 
 14. Tabela X (inne) 

 

dodatkowo w drugim terminie przekazania danych:

 1. Tabela PN  (sprawozdanie z badań w ramach dotacji na "Potencjał Naukowy")

 

Sposób przekazania danych:

 • Po odpowiednim wypełnieniu oryginalnych tabel odsyłamy tylko te tabele, które wypełniliśmy, na adres: a.swiezynski@uksw.edu.pl
 • Jeśli nie ma żadnych danych do umieszczenia, prosimy także o informację zwrotną na ten temat (e-mail).
 • Prosimy o staranne wypełnienie tabel, aby nie było potrzeby ponownego zwracania się o te same dane.
 • Prosimy nie umieszczać zbędnych danych, niewymaganych w tabelach.
 • Prosimy także nie zmieniać formatowania tabel, nie dzielić ich, nie rozłączać itp., bo to niezwykle utrudnia potem obróbkę danych.
 • W razie potrzeby można powielić tabelę w celu wstawienia wiekszej ilości informacji (np. gdy jest kilka publikacji z danej grupy).

Terminy nadsyłania informacji w roku 2020:

 • (1) 30 czerwca 2020 (dane za okres: styczeń - czerwiec 2020 + ewentualne uzupełnienia za 2019 i 2018)
 • (2) 15 grudnia 2020 (dane za okres: lipiec - grudzień 2020 + ewentualne uzupełnienia za I okres 2020 i za 2019)

Uprzejmie prosimy o terminowe przekazanie danych.

 


 

MATERIAŁY POMOCNICZE

 

 • Wykaz czasopism i ich punktacja (od 2019)
 • Wykaz wydawnictw punktowanych (od 2019)
 • Zasady ewaluacji i parametryzacji za lata 2017-2020

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach