Wyniki ankiet studenckich 2014/2015 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (niestacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I i II stopień (niestacjonarne)

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 27 / 155 (17.4%)
Liczba ankiet: 94 / 2099 (4,5%)
Liczba ocenionych pracowników: 26
Liczba ocenionych zajęć: 34
Liczba komentarzy zajęć: 21

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 24 / 81 (29,6%)
Liczba ankiet: 81 / 714 (11,3%)
Liczba ocenionych pracowników: 29
Liczba ocenionych zajęć: 34
Liczba komentarzy zajęć: 8

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 25 / 68 (36,8%)
Liczba ankiet: 48 / 149 (32,2%)
Liczba ocenionych pracowników: 14
Liczba ocenionych zajęć: 10
Liczba komentarzy zajęć: 6

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 176 / 506 (34,8%)
Liczba ankiet: 697 / 5188 (13,4%)
Liczba ocenionych pracowników: 57
Liczba ocenionych zajęć: 86
Liczba komentarzy zajęć: 120

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (niestacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 38 / 164 (23,2%)
Liczba ankiet: 182 / 1750 (10,4%)
Liczba ocenionych pracowników: 25
Liczba ocenionych zajęć: 32
Liczba komentarzy zajęć: 2

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 16 / 31 (51,6%)
Liczba ankiet: 41 / 87 (47,1%)
Liczba ocenionych pracowników: 9
Liczba ocenionych zajęć: 9
Liczba komentarzy zajęć: 2

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 41 / 231 (17,7%)
Liczba ankiet: 184 / 3498 (5,3%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 41
Liczba komentarzy zajęć: 10

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 21 / 133 (15,8%)
Liczba ankiet: 83 / 1669 (5%)
Liczba ocenionych pracowników: 21
Liczba ocenionych zajęć: 25
Liczba komentarzy zajęć: 7

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I i II stopień (niestacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 10 / 118 (8,5%)
Liczba ankiet: 31 / 1536 (2%)
Liczba ocenionych pracowników: 18
Liczba ocenionych zajęć: 18
Liczba komentarzy zajęć: 2

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach