Terminy egzaminów w bieżącej sesji egzaminacyjnej

 • Terminy egzaminów w sesji letniej 2018/2019
  • do pobrania
  • dla V roku - do pobrania
 • Terminy egzaminów w sesji letniej - poprawkowej 2018/2019 do pobrania

 

 • Zmiany i uzupełnienia w terminach egzaminów i zaliczeń:
  • Egzamin poprawkowy z neuropsychologii odbędzie się 21 września o godz. 12.00 w sali 1421.
  • 7.09.2019 - g.13.00 - Psychologia różnic indywidualnych zaliczenie ćwiczeń, s. 1425
  • 8.09.2019 - g. 9.00 - Logika zaliczenie ćwiczeń, s.1425
  • Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z psychologii różnić indywidualnych: egzamin odbędzie się 15.09. o godz. 8.00, s. 1425
  • 7 września - g. 9:00 zaliczenie ćwiczeń z psychoterapii, s. 1423
   15 września - g. 9:30 zaliczenie i egzamin z języka angielskiego dla I i II roku, s. 1425
  • Psychologia międzykulturowa: 8 września godz. 10:00 (sesja poprawkowa)

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach