Wyniki ankiety oceny zajęć dydaktycznych w USOS za semestr letni 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej i doktoranckiej dotyczącej zajęć w semestrze letnim 2017/2018 (studia doktoranckie z Filozofii i Psychologii; studia I i II stopnia z Filozofii i Ochrony Środowiska; studia mgr (stacjonarne) z Psychologii; studia mgr (niestacjonarne) z Psychologii - cały rok; zajęcia pedagogizacyjne): https://wfch.uksw.edu.pl/node/2658.

Ankieta została przeprowadzona w USOS w okresie: 11.06.-31.07.2018. Dziękujemy wszystkim studentom i doktorantom, którzy wzięli udział w ankiecie.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach