Upowszechnienie wyników badań

Informacje o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności naukowo-badawczej w poszczególnych latach

 

 2017 

W roku 2017 wyniki badań zostały upowszechnione i spopularyzowane w:

228 publikacjach naukowych, w tym:

 • 46 publikacjach w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSzW)
 • 68 publikacjach w czasopismach znajdujących się w bazie Scopus
 • 104 publikacjach w innych czasopismach zagranicznych i krajowych
 • 8 monografiach
 • 48 rozdziałach w monografiach obcojęzycznych i polskojęzycznych

Ponadto:

 • 10 tomach trzech czasopism wydziałowych (2 po 4 tomy, 1 po 2 tomy)
 • 2 zorganizowanych konferencjach międzynarodowych
 • 11 zorganizowanych konferencjach ogólnopolskich
 • 38 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji międzynarodowych
 • 81 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji krajowych ogólnopolskich

 

 2016 

W roku 2016 wyniki badań zostały upowszechnione i spopularyzowane w:

107 publikacjach naukowych obcojęzycznych, w tym:

 • 1 monografii obcojęzycznej
 • 31 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSzW)
 • 3 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 17 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach obcojęzycznych spoza JCR i ERiH
 • 33 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 22 publikacjach w monografiach obcojęzycznych

210 publikacjach naukowych polskojęzycznych, w tym:

 • 19 monografiach w j. polskim
 • 2 publikacjach polskojęzycznej w czasopiśmie z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 98 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 5 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach naukowych spoza wykazów MNiSzW
 • 86 publikacjach w monografiach polskojęzycznych

Ponadto:

 • 10 tomach trzech czasopism wydziałowych (2 po 4 tomy, 1 po 2 tomy)
 • 2 zorganizowanych konferencjach międzynarodowych
 • 15 zorganizowanych konferencjach ogólnopolskich
 • 43 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji międzynarodowych
 • 94 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji krajowych ogólnopolskich

 

 2015 

W roku 2015 wyniki badań zostały upowszechnione i spopularyzowane w:

64 publikacjach naukowych obcojęzycznych, w tym:

 • 3 monografiach obcojęzycznych
 • 17 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSzW)
 • 3 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 18 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach obcojęzycznych spoza JCR i ERiH
 • 9 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 14 publikacjach w monografiach obcojęzycznych

131 publikacjach naukowych polskojęzycznych, w tym:

 • 14 monografiach w j. polskim
 • 1 publikacji polskojęzycznej w czasopismach z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 46 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 27 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach naukowych spoza wykazów MNiSzW
 • 43 publikacjach w monografiach polskojęzycznych

Ponadto:

 • 10 tomach trzech czasopism wydziałowych (2 po 4 tomy, 1 po 2 tomy)
 • 9 zorganizowanych konferencjach międzynarodowych
 • 26 zorganizowanych konferencjach ogólnopolskich
 • 79 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji międzynarodowych
 • 175 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji krajowych ogólnopolskich

 

 2014 

W roku 2014 wyniki badań zostały upowszechnione i spopularyzowane w:

43 publikacjach naukowych obcojęzycznych, w tym:

 • 2 monografiach obcojęzycznych
 • 13 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSzW)
 • 3 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 6 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach obcojęzycznych spoza JCR i ERiH
 • 7 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 12 publikacjach w monografiach obcojęzycznych

164 publikacjach naukowych polskojęzycznych, w tym:

 • 10 monografiach w j. polskim
 • 2 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 56 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 13 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach naukowych spoza wykazów MNiSzW
 • 83 publikacjach w monografiach polskojęzycznych

Ponadto:

 • 36 publikacjach popularno-naukowych
 • 10 tomach trzech czasopism wydziałowych (2 po 4 tomy, 1 po 2 tomy)
 • 7 zorganizowanych konferencjach międzynarodowych
 • 22 zorganizowanych konferencjach ogólnopolskich
 • 109 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji międzynarodowych
 • 193 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji krajowych ogólnopolskich

 

 2013 

W roku 2013 wyniki badań zostały upowszechnione i spopularyzowane w:

 • 3 monografiach obcojęzycznych
 • 13 monografiach w j. polskim
 • 18 publikacjach w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSzW)
 • 2 publikacjach w czasopismach z listy ERIH (lista C MNiSzW)
 • 5 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach obcojęzycznych spoza JCR i ERiH
 • 53 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW (lista B MNiSzW)
 • 13 publikacjach w monografiach obcojęzycznych
 • 55 publikacjach w monografiach polskojęzycznych
 • 10 tomach trzech czasopism wydziałowych (2 x 4 tomy, 1 x 2 tomy)
 • 30 publikacjach popularno-naukowych
 • 12 zorganizowanych konferencjach międzynarodowych
 • 25 zorganizowanych konferencjach ogólnopolskich
 • 113 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji międzynarodowych
 • 163 referatach wygłoszonych przez pracowników naukowych podczas konferencji krajowych ogólnopolskich

 

 2012 

W roku 2012 wyniki badań zostały upowszechnione i spopularyzowane w:

 • 7 monografiach obcojęzycznych
 • 25 monografiach polskojęzycznych
 • 14 publikacjach w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR)
 • 7 publikacjach w czasopismach z listy ERIH
 • 32 publikacjach obcojęzycznych w czasopismach spoza JCR i ERiH
 • 98 publikacjach polskojęzycznych w czasopismach wymienionych w wykazie MNiSzW
 • 7 publikacjach w monografiach obcojęzycznych
 • 47 publikacjach w monografiach polskojęzycznych
 • 10 tomach trzech czasopism wydziałowych (2 x 4 tomy, 1 x 2 tomy)
 • zorganizowano 6 konferencji międzynarodowych
 • zorganizowano 17 konferencji ogólnopolskich
 • pracownicy naukowi uczestniczyli czynnie w 66 konferencjach międzynarodowych wygłaszając łącznie 75 referatów
 • pracownicy naukowi uczestniczyli czynnie w 142 konferencjach krajowych-ogólnopolskich wygłaszając łącznie 156 referatów

*

Zobacz także publikacje książkowe WFCh: http://www.wfch.uksw.edu.pl/publikacje

oraz publikacje w systemie PBN - Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/institution/1396

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach