WFCh w rankingach "Perspektyw"

 

W ogólnym (sumarycznym) rankingu "Perspektyw" (2020) kierunki studiów prowadzone na WFCh uzyskały następujące lokaty:

FILOZOFIA - 11 miejsce (wśród 20 kierunków ocenianych)

PSYCHOLOGIA - 7 miejsce (wśród 26 kierunków ocenianych)

OCHRONA ŚRODOWISKA - 23 miejsce (wśród 26 kierunków ocenianych)

*

W rankingu "Perspektyw" (2020) w poszczególnych kryteriach szczegółowych kierunki studiów prowadzone na WFCh uzyskały następujące lokaty:

FILOZOFIA

- 2 miejsce w kryterium dotyczącym jakości studentów przyjętych na studia

- 3 miejsce w kryterium dotyczącym wskaźnika pokazującego, w jakim stopniu publikacje są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie

- 5 miejsce w kryterium dotyczącym studentów zagranicznych

- 5 miejsce w kryterium dotyczącym oceny przez kadrę akademicką

PSYCHOLOGIA

- 3 miejsce w kryterium dotyczącym losów absolwentów

- 3 miejsce w kryterium dotyczącym wskaźnika określającego relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS

- 5 miejsce w kryterium dotyczącym jakości studentów przyjętych na studia

- 8 miejsce w kryterium dotyczącym liczby publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS

OCHRONA ŚRODOWISKA

- 5 miejsce w kryterium dotyczącym jakości studentów przyjętych na studia

- 7 miejsce w kryterium dotyczącym losów absolwentów

 


 

Kierunki studiów WFCh w rankingach "Perspektyw" w latach 2014-2020

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach