Wyniki ankiet studenckich 2014/2015 - semestr letni

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (niestacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I i II stopień (niestacjonarne)

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 12 / 147 (8.2%)
Liczba ankiet: 54 / 1471 (3.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 25
Liczba ocenionych zajęć: 30
Liczba komentarzy zajęć: 19

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 14 / 72 (19.4%)
Liczba ankiet: 43 / 632 (6.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 17
Liczba ocenionych zajęć: 17
Liczba komentarzy zajęć: 13

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 17 / 67 (25.4%)
Liczba ankiet: 34 / 181 (18.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 15
Liczba ocenionych zajęć: 10
Liczba komentarzy zajęć: 6

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 94 / 505 (18.6%)
Liczba ankiet: 278 / 5891 (4.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 55
Liczba ocenionych zajęć: 76
Liczba komentarzy zajęć: 75

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (niestacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 17 / 146 (11.6%)
Liczba ankiet: 84 / 1615 (5.2%)
Liczba ocenionych pracowników: 24
Liczba ocenionych zajęć: 32
Liczba komentarzy zajęć: 17

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 9 / 32 (28.1%)
Liczba ankiet: 16 / 91 (17.6%)
Liczba ocenionych pracowników:    7  
Liczba ocenionych zajęć:
6
Liczba komentarzy zajęć: 1

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 41 / 231 (17,7%)
Liczba ankiet: 184 / 3498 (5,3%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 41
Liczba komentarzy zajęć: 10

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 3 / 110 (2.7%)
Liczba ankiet: 6 / 844 (0.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 4
Liczba ocenionych zajęć: 5
Liczba komentarzy zajęć: 0

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I i II stopień (niestacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 12 / 123 (9.8%)
Liczba ankiet: 26 / 1138 (2.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 8
Liczba ocenionych zajęć: 10
Liczba komentarzy zajęć: 0

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach