Wydarzenia towarzyszące studiom

14-15 listopada 2020

SYMPOZJUM – on line
Więzi w małżeństwie i w rodzinie – najsilniejszą ochroną przed zagrożeniami
14.11.2020
Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie
10.30 Rozpoczęcie sympozjum
11.00 Miłość jako fundamentalna zasada budowania więzi we wspólnocie – dr Irena Grochowska
11.30 Więź miłości jako najważniejsza podstawa rozwoju człowieka – o. dr Marek Tomczyk
12.00 Jak budować więzi w małżeństwie – mgr Małgorzata Walaszczyk
12.30-13.30
13.30 Jak budować więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie jego rozwoju – dr Urszula Tataj-Puzyna
14.00 Jak budować więzi z dziećmi – dr Maria Jankowska
14.30 Jak budować więzi z nastolatkami – dr Paweł Kwas
15.00-15.30
15.30 Jak budować więzi z dorosłymi dziećmi i ich rodzinami – mgr Elżbieta Olczak
16.00 Poczucie osamotnienia w małżeństwie i w rodzinie - prof. UKSW Maria Ryś
16.30 Pytania i dyskusja
 
15.11.2020
Możliwości działań wobec trudności, jakie w relacjach interpersonalnych przeżywa rodzina
10.00 Filozofia relacji - Ks. prof. UKSW Maciej Bała
10.45 Rola mediacji pojednawczych w małżeństwie i w rodzinie –mgr Bożena Pustoła
11.30 Sposób komunikowania się w rodzinie – „Gdy w rodzinie zamieszka szakal – trzeba zaprosić żyrafę” – mgr Anna Studniczek
12.00- 13.00 przerwa
13.00 Znaczenie przebaczenia i pojednania w budowaniu cywilizacji miłości – mgr Katarzyna Krawczyk
13.30 Rola mediów we wspieraniu rodzin i przeciwdziałaniu dysfunkcjom rodziny – mgr Sylwia Sułkowska
14.00 dyskusja i podsumowanie obrad
 

Kod i link do wszystkich wykładów w ramach sympozjum  w sobotę:

ztw12xd

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a63a360d0d69348d8bafc57283ee5375b%40thread.tacv2/conversations?groupId=b771e3de-14a0-4a1b-9181-9ac8a3df14cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 
Link do pierwszego wykładu 
Filozofia relacji - Ks. prof. UKSW Maciej Bała
z0n4la1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a855c22a849484b5099fec541629521a2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e799a031-4ed7-4ea1-b5d4-a637ad7a5cf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

Potem wracamy na poprzedni link i tu już będą wszystkie pozostałe wykłady:

ztw12xd

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a63a360d0d69348d8bafc57283ee5375b%40thread.tacv2/conversations?groupId=b771e3de-14a0-4a1b-9181-9ac8a3df14cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

 

SYMPOZJUM "ROLA PROFILAKTYKI W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY" (14-15.03.2020)

Program do pobrania:

*

KONGRES "W TROCE O MŁODYCH" (23-24.03.2019)

Program do pobrania:

*

JAK CHRONIĆ RODZINĘ PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ? (17-18.03.2018)

PROGRAM SYMPOZJUM

*

KONGRES "BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE" (18-19.03.2017):

PROGRAM KONGRESU

strona kongresu:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2017.html

*

KONKURS "BUDOWAĆ DOM NA SKALE"

*

KONGRES O MĘŻCZYŹNIE "ADAMIE, GDZIE JESTEŚ?" (22-23.10.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres.mezczyzna.html

*

KONGRES "ŻYCIE MA NIEZBYWALNĄ WARTOŚĆ" (18.06.2016):

RELACJE Z KONGRESU:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2016-6.html

*

KONGRES O KOBIECIE (12-13.03.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html

*

RELACJE Z INNYCH DOTYCHCZASOWYCH SYMPOZJÓW:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach