Wydarzenia towarzyszące studiom


KONGRES RODZINY

W RODZINIE PRZYSZŁOŚĆ 
ROLA WIĘZI  RODZINNYCH W  ROZWOJU CZŁOWIEKA,  
W OCHRONIE PRZED UZALEŻNIENIAMI ORAZ  PRZEMOCĄ
UKSW ul. Wóycickiego 1/3
19-20.03.2022
 
Sobota, 19.03.2022
9.00 – 10.00 Msza Święta  –       Kościół Akademicki  Św. Józefa
Obrady – AULA SCHUMANA
10.20 Otwarcie Kongresu
Sesja I. W poszukiwaniu dróg życia 
Prowadzenie:  ks. prof. ucz. Jan Bielecki 
10.30 – 11.00            Cielesność człowieka a poszukiwanie szczęścia – interpretacje współczesnych filozofów  – ks. prof. ucz. Maciej Bała
11.00 – 11.30          Człowiek jako istota otwarta na prawdę i sens  - o. prof. ucz. Borys Soiński
11.30 -12.00             Znaczenie  więzi  w rodzinie w poszukiwaniu dróg życia przez młodych ludzi    - dr Irena Grochowska, mgr Elżbieta Olczak
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
Sesja II.  Współczesne zagrożenia w rozwoju człowieka
Prowadzenie: dr Paweł Kwas (UKSW)
12.30 – 13.00    Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. 
Mazowsze ESPAD 2019   – mgr Zdzisław Biszewski 
13.00 – 13.30    Czego zazwyczaj nie wiemy o problemie uzależnienia – prof. ucz. Krzysztof Wojcieszek
13.30 – 14.00    Zranione zaufanie  –  ks. prof. ucz. Romuald Jaworski 
14.00 – 14.30    Trudne wyzwania - prof. ucz. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
14.30  – 15.15    przerwa obiadowa
 
Sesja III.  Wobec trudności - szanse  rozwojowe  w praktyce
Prowadzenie: prof. ucz.  Dominika Żukowska-Gardzińska 
15.30 – 16.00   Wzrastać w nadziei i nieść ją innym – dr Maria Jankowska 
16.00 – 17.30   Debata:  Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Wiśniewska, Bogdan Urban (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich) 
 
Niedziela, 20.03.2022
9.00 – 10.00 Msza Święta 
Sesja IV.    Wzmocnić i pogłębić więzi w rodzinie
Prowadzenie:  dr Bożena Mioduszewska
10.30 – 10.55 Okazywanie miłości – szansą na budowanie prawidłowych relacji  - prof. ucz. Maria Ryś
10.55 – 11.20 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   - jak budować integrującą komunikację -  mgr Anna Studniczek
11.20 – 11.45 Młodzież na rozdrożu – program wspierający młodych 
– mgr Katarzyna Krawczyk
11.45 – 12.10 Rodzina w kryzysie  – możliwości pomocy – mgr Małgorzata Walaszczyk
12.10 – 12.45 przerwa kawowa
Sesja V. Znaczenie rodziny w kształtowaniu  prawdziwego człowieczeństwa
Prowadzenie:  prof. ucz. Maria Ryś
12.45  – 13.30  Szczęście odnalezione w małżeństwie i w rodzinie   
- dr Jacek Pulikowski, mgr Jadwiga Pulikowska
13.30 – 14.00 Troska o rodzinę w nauczaniu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego  
- mgr Marian Romaniuk
14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
Prowadzenie:  dr Urszula Tataj-Puzyna
15.00 – 16.30  PANEL -  Troska o człowieka - rodzinne korzenie budowania prospołecznych postaw. Na przykładzie rodzin  Stanisławy Leszczyńskiej i Hanny Chrzanowskiej
Osoby uczestniczące:  prof. Teresa Olearczyk, mgr Krystyna Wolska-Lipiec, 
mgr Paweł Zuchniewicz
16.30 Świadectwo – film o Hannie Chrzanowskiej
 

14-15 listopada 2020

SYMPOZJUM – on line
Więzi w małżeństwie i w rodzinie – najsilniejszą ochroną przed zagrożeniami
14.11.2020
Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie
10.30 Rozpoczęcie sympozjum
11.00 Miłość jako fundamentalna zasada budowania więzi we wspólnocie – dr Irena Grochowska
11.30 Więź miłości jako najważniejsza podstawa rozwoju człowieka – o. dr Marek Tomczyk
12.00 Jak budować więzi w małżeństwie – mgr Małgorzata Walaszczyk
12.30-13.30
13.30 Jak budować więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie jego rozwoju – dr Urszula Tataj-Puzyna
14.00 Jak budować więzi z dziećmi – dr Maria Jankowska
14.30 Jak budować więzi z nastolatkami – dr Paweł Kwas
15.00-15.30
15.30 Jak budować więzi z dorosłymi dziećmi i ich rodzinami – mgr Elżbieta Olczak
16.00 Poczucie osamotnienia w małżeństwie i w rodzinie - prof. UKSW Maria Ryś
16.30 Pytania i dyskusja
 
15.11.2020
Możliwości działań wobec trudności, jakie w relacjach interpersonalnych przeżywa rodzina
10.00 Filozofia relacji - Ks. prof. UKSW Maciej Bała
10.45 Rola mediacji pojednawczych w małżeństwie i w rodzinie –mgr Bożena Pustoła
11.30 Sposób komunikowania się w rodzinie – „Gdy w rodzinie zamieszka szakal – trzeba zaprosić żyrafę” – mgr Anna Studniczek
12.00- 13.00 przerwa
13.00 Znaczenie przebaczenia i pojednania w budowaniu cywilizacji miłości – mgr Katarzyna Krawczyk
13.30 Rola mediów we wspieraniu rodzin i przeciwdziałaniu dysfunkcjom rodziny – mgr Sylwia Sułkowska
14.00 dyskusja i podsumowanie obrad
 

Kod i link do wszystkich wykładów w ramach sympozjum  w sobotę:

ztw12xd

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a63a360d0d69348d8bafc57283ee5375b%40thread.tacv2/conversations?groupId=b771e3de-14a0-4a1b-9181-9ac8a3df14cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 
Link do pierwszego wykładu 
Filozofia relacji - Ks. prof. UKSW Maciej Bała
z0n4la1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a855c22a849484b5099fec541629521a2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e799a031-4ed7-4ea1-b5d4-a637ad7a5cf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

Potem wracamy na poprzedni link i tu już będą wszystkie pozostałe wykłady:

ztw12xd

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a63a360d0d69348d8bafc57283ee5375b%40thread.tacv2/conversations?groupId=b771e3de-14a0-4a1b-9181-9ac8a3df14cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

 

SYMPOZJUM "ROLA PROFILAKTYKI W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY" (14-15.03.2020)

Program do pobrania:

*

KONGRES "W TROCE O MŁODYCH" (23-24.03.2019)

Program do pobrania:

*

JAK CHRONIĆ RODZINĘ PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ? (17-18.03.2018)

PROGRAM SYMPOZJUM

*

KONGRES "BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE" (18-19.03.2017):

PROGRAM KONGRESU

strona kongresu:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2017.html

*

KONKURS "BUDOWAĆ DOM NA SKALE"

*

KONGRES O MĘŻCZYŹNIE "ADAMIE, GDZIE JESTEŚ?" (22-23.10.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres.mezczyzna.html

*

KONGRES "ŻYCIE MA NIEZBYWALNĄ WARTOŚĆ" (18.06.2016):

RELACJE Z KONGRESU:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2016-6.html

*

KONGRES O KOBIECIE (12-13.03.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html

*

RELACJE Z INNYCH DOTYCHCZASOWYCH SYMPOZJÓW:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach