Wydarzenia towarzyszące studiom

JAK CHRONIĆ RODZINĘ PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ? (17-18.03.2018)

PROGRAM SYMPOZJUM

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, Aula Schumana (bud. 21)


Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części - z podaniem numeru wybranego warsztatu:

  • Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA - mgr Tadeusz Wieszczyk
  • Cyber–uzależnienia - dr Ewa Michałowska
  • Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych - mgr Maria Chmielewska
  • Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie -  dr Irena Grochowska
  • Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie  - dr Paweł Kwas
  • Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą - mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW: relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl  lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, a nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie  liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachową opiekę.

Osoby, które będą potrzebowały zaświadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone są o podanie  takiej informacji w zgłoszeniu.

*

KONGRES "BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE" (18-19.03.2017):

PROGRAM KONGRESU

strona kongresu:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2017.html

*

KONKURS "BUDOWAĆ DOM NA SKALE"

*

KONGRES O MĘŻCZYŹNIE "ADAMIE, GDZIE JESTEŚ?" (22-23.10.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres.mezczyzna.html

*

KONGRES "ŻYCIE MA NIEZBYWALNĄ WARTOŚĆ" (18.06.2016):

RELACJE Z KONGRESU:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2016-6.html

*

KONGRES O KOBIECIE (12-13.03.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html

*

RELACJE Z INNYCH DOTYCHCZASOWYCH SYMPOZJÓW:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach