Księga Procedur WFCh

Procedura rejestracji na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w USOS

*

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych 

arkusz hospitacji zajęć 

*

Procedura dyplomowania

*

Procedura przebiegu egzaminu dyplomowego (lic. i mgr.) 

*

Procedura przeprowadzania ankiety oceny zajęć dydaktycznych

*

Całość aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia na WFCh znajduje się w Monitorze WFCh www.monitor.uksw.edu.pl/wfch/

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach