Wyniki ankiet studenckich 2015/2016 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

*

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGIZACYJNE

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 15 / 147 (10.2%)
Liczba ankiet: 88 / 2228 (3.9%)
Liczba ocenionych pracowników: 35
Liczba ocenionych zajęć: 39
Liczba komentarzy zajęć: 8

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 10 / 54 (18.5%)
Liczba ankiet: 33 / 389 (8.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 19
Liczba ocenionych zajęć: 25
Liczba komentarzy zajęć: 1

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 15 / 62 (24.2%)
Liczba ankiet: 31 / 142 (21.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 12
Liczba ocenionych zajęć: 8
Liczba komentarzy zajęć: 3

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 110 / 338 (28.4%)
Liczba ankiet: 410 / 4751 (8.6%)
Liczba ocenionych pracowników: 48
Liczba ocenionych zajęć: 69
Liczba komentarzy zajęć: 91

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 9 / 29 (31%)
Liczba ankiet: 14 / 52 (26.9%)
Liczba ocenionych pracowników: 9
Liczba ocenionych zajęć: 5
Liczba komentarzy zajęć: 1

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 36 / 221 (16,3%)
Liczba ankiet: 122 / 2801 (4,4%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 37
Liczba komentarzy zajęć: 8

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 7 / 108 (6.5%)
Liczba ankiet: 38 / 1072 (3.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 18
Liczba ocenionych zajęć: 20
Liczba komentarzy zajęć: 4

Ankieta zajęć pedagogizacyjnych

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 37 / 271 (13.7%)
Liczba ankiet: 54 / 528 (10.2%)
Liczba ocenionych pracowników: 5
Liczba ocenionych zajęć: 7
Liczba komentarzy zajęć: 15

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach