Dla mediów

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh) proponuje pomoc specjalistów z dziedzin: filozofia, psychologia, ochrona środowiska. Warunkiem współpracy jest podawanie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie jako afiliacji ekspertów w materiałach, w których występują.

 

Osoba kontaktowa:

dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (dziekan) - m.bala@uksw.edu.pl

 

Lista ekspertów (tematyka / ekspert):

 • religia i filozofia religii - ateizm - dowody na istnienia Boga - francuska filozofia religii - sekularazycja - Bóg a zło
 • grafologia - analiza pisma ręcznego - coaching, rozwój i motywowanie pracowników
 • problematyka wychowania -  inteligencja tradycyjna - inteligencja emocjonalna - inteligencja społeczna – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży
 • etyka - bioetyka - eutanazja - klauzula sumienia - relacja między religią i polityką - pedofilia - demokracja i wartości
 • agresywni przestępcy - sprawcy zabójstw: osoby normalne, chorzy psychicznie, nieletni, pedofile - motywacja zabójstw - terapia i resocjalizacja przestępców
 • filozofia współczesna - problem prawdy i racjonalności - etyka normatywna - problem samowiedzy - filozofia i literatura - filozofia i architektura - filozofia muzyki
 • gospodarka wodna - techniki informatyczne w edukacji - zrównoważone strategie rozwoju dla gmin - zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego i zasady ich wyceny
 • alpinizm - filozofia sportu - filozofia ciała - sekularyzacja i filozofia postsekularna
 • zaburzenia odżywiania - anoreksja - bulimia
 • nauka a religia - powstanie życia i wszechświata - kreacja a ewolucja - cud - poszukiwanie życia we wszechświecie - prawa przyrody - filozoficzna interpretacja Biblii - pustelnictwo
 • stres a zdrowie - psychologia zarządzania - psychologia transportu - psychologia kosmiczna - psychologia lotnicza
 • antropologia - paleoantropologia - szkielety kości (osteologia) - zęby (odontologia) - ekologia człowieka - wykopaliska
 • psychologia rozwoju - tożsamość osobista w ujęciu rozwojowym - okres dorastania
 • problematyka feministyczna - małżeństwo - małżeństwa jednopłciowe - adopcja - ewolucja moralności - moralność ludzi i zwierząt
 • psychologia międzykulturowa - roszczeniowość - narcyzm - psychologia polityki -  rola kobiet w polityce - ocena systemu społeczno-politycznego
 • inna tematyka
  • zgłoszenia przyjmuje osoba kontaktowa

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach