Wyniki ankiet studenckich 2015/2016 - semestr letni

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

*

*

Ankiety całoroczne

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGIZACYJNE

 

Ankiety całoroczne

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (niestacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I i II stopień (niestacjonarne)

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 26 / 144 (18.1%)
Liczba ankiet: 146 / 1598 (9.1%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 39
Liczba komentarzy zajęć: 20

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 32 / 95 (33.7%)
Liczba ankiet: 101 / 370 (27.3%)
Liczba ocenionych pracowników: 26
Liczba ocenionych zajęć: 40
Liczba komentarzy zajęć: 15

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 15 / 54 (27.8%)
Liczba ankiet: 17 / 62 (27.4%)
Liczba ocenionych pracowników: 9
Liczba ocenionych zajęć: 2
Liczba komentarzy zajęć: 0

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 176 / 377 (46.7%)
Liczba ankiet: 915 / 5808 (15.8%)
Liczba ocenionych pracowników: 58
Liczba ocenionych zajęć: 85
Liczba komentarzy zajęć: 302

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 13 / 28 (46.4%)
Liczba ankiet: 31 / 65 (47.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 9
Liczba ocenionych zajęć: 6
Liczba komentarzy zajęć: 8

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 81 / 220 (36.8%)
Liczba ankiet: 426 / 3715 (11.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 36
Liczba ocenionych zajęć: 52
Liczba komentarzy zajęć: 37

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 58 / 97 (59.8%)
Liczba ankiet: 213 / 905 (23.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 25
Liczba ocenionych zajęć: 35
Liczba komentarzy zajęć: 29

Ankieta zajęć pedagogizacyjnych

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 51 / 152 (33.6%)
Liczba ankiet: 105 / 445 (23.6%)
Liczba ocenionych pracowników: 3
Liczba ocenionych zajęć: 8
Liczba komentarzy zajęć: 31

 

Ankiety całoroczne

 

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (niestacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 49 / 177 (27.7%)
Liczba ankiet: 286 / 1953 (14.6%)
Liczba ocenionych pracowników: 37
Liczba ocenionych zajęć: 47
Liczba komentarzy zajęć: 54

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I i II stopień (niestacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 16 / 83 (19.3%)
Liczba ankiet: 61 / 377 (16.2%)
Liczba ocenionych pracowników: 12
Liczba ocenionych zajęć: 15
Liczba komentarzy zajęć: 6

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach