Wizyta studyjna pracowników CLP WFCh w Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 28 października 2016 roku pracownicy Instytutu Psychologii z Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW odbyli wizytę studyjną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Centralne Laboratorium Psychologiczne IP UKSW reprezentowali: prof. dr hab. Jan F. Terelak (kierownik CLP) z zespołem Pracowni Psychologii Transportu: dr Moniką Małkiewicz (kierownik PTS), dr. Olafem Truszczyńskim, dr. Zdzisławem Kobosem oraz mgr. Dominikiem Gołuchem. Uczelnie przyjmującą reprezentował prof. dr hab. Inż. Tomasz L. Stańczyk (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu) wraz z pracownikami naukowymi i naukowo-technicznymi.

Prof. dr hab. Jan F. Terelak i dr  Rafał S. Jurecki na tle dynamicznego symulatora samochodu

Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej w ramach przygotowywanego grantu na temat neuromózgowych kryteriów starzenia się kierowców w kontekście bezpieczeństwa jazdy. Przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej  bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk o człowieku, uznając że perspektywa neuropsychologiczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych prowadzonych od lat w ramach Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu  w warunkach realnego zagrożenia drogowego na poziomie rejestracji czasów reakcji na nagle pojawiające się przeszkody na drodze. Z kolei pracownicy UKSW są zainteresowani możliwością badania kierowców w realnych warunkach drogowych.

W ramach wizyty prof. dr hab. Inż. T. Stańczyk przedstawił dorobek naukowy KPST oraz zaprezentował eksperymenty naturalne przeprowadzane zwykle na torze wyścigowym pod Kielcami (ze względów bezpieczeństwa) z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanych dynamicznie pokazujących się przed jadącym kierowcą makiet, realistycznie przedstawiających pieszego, samochód osobowy lub TIRa. Ponadto dr inż. Rafał  S. Jurecki (Kierownik Pracowni Dynamicznego Symulatora Samochodu) zaprezentował symulowane przeszkody i utrudnienia drogowe.

Na zakończenie wizyty prof. dr hab. Jan F. Terelak scharakteryzował zainteresowania badawcze swojego zespołu i zaprosił do współpracy po czym odbyła się wspólna dyskusja nad obszarami możliwych wspólnych badań, która będzie skonkretyzowana po rewizycie przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej w Laboratorium Psychologii Transportu WFCh UKSW. Zaproszenie zostało przyjęte.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach