Prestiżowa nagroda dla UKSW - Research Impact Leaders 2016

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016. Nagrody wręczył Jarosław Gowin wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD): Life Sciences/Agricultural Sciences; Engineering and Technology; Humanities; Medical Sciences; Natural Sciences; Social Sciences. Zgodnie z Regulaminem Nagrody, brano pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Uwzględniono tylko te uczelnie, których autorzy w okresie 2013-2015 legitymowali się co najmniej 30 publikacjami.

Laureatem Elsevier Research Impact Leaders Awards 2016  w dyscyplinie Humanities został Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - za cytowalność publikacji na światowym poziomie. Nagrodę odebrała prorektor, prof. dr hab. Anna Fidelus.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem, jeśli chodzi o przyrost publikacji z zakresu Humanities w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus oraz przyrost liczby nowych autorów publikujących w międzynarodowych czasopismach. Szczególnie wyróżniają się publikacje z dziedziny archeologii oraz kognitywistki. Swój znaczący udział w uzyskaniu nagrody ma Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (13 publikacji).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach