Studia podylomowe: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

STUDIA PODYPLOMOWE

MONITORING ŚRODOWISKOWY

I MEDIACJE W KONFLIKTACH EKOLOGICZNYCH

 

II edycja studiów została zakończona w styczniu 2019.

Obecnie nie jest prowadozny nabór na studia.

 

Studia podyplomowe „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” organizowane przez Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresowane są głównie do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Maksymalna liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.

Ogólna charakterystyka studiów:

Studia trwają 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich). Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 254 godz., z czego: 80 godz. prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW; 61 godz. prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów; 61 godz. w formie wykładów.

Studia składają się z dwóch dużych bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmuje przedmioty z obszaru technologii zbierania danych o środowisku. Drugi blok dotyczy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na tle ochrony środowiska. W bloku pierwszym proponujemy zajęcia dotyczące: monitoringu stanu glebowego, monitoringu atmosfery oraz wód płynących, metod monitoringu fauny oraz sposobów czynnej ochrony gatunkowej, metod monitoringu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych. Każde zajęcia obejmują krótką część wykładową oraz zasadniczą ćwiczeniową. Ćwiczenia prowadzone będą w grupach 15 osobowych w laboratoriach specjalistycznych (toksykologii, biologii behawioralnej, ekologii gleby, antropologii biologicznej). Ponadto zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne. Drugi blok zajęciowy obejmuje przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami negocjacyjnymi: techniki rozwiązywania problemów w komunikacji, mediacji gospodarczych i ekologicznych, negocjacji z elementami teorii i decyzji. Zajęcia te mają charakter zarówno wykładowy, jak i treningowy. W bloku tym umieściliśmy również zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskiem w strategii systemowej, prawa ochrony środowiska, czy edukacji wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego.

 

 

FOLDER DO POBRANIA

Więcej szczegółów na temat studiów, rekrutacji i warunków studiowania na stronie:

http://ekologia.uksw.edu.pl/

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach