Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy studentów i doktorantów WFCh do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2019/2020 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: 21.01.-25.02.2019 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb
  • II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 - egzaminy językowe w SJO
  • III etap rekrutacji: 13.03.2019 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych
  • 18.03.2019 - zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach