Courses offered 2017/2018

 

English courses offered for arriving students

 / Oferta zajęć dla studentów przyjeżdżających /ERASMUS+ English Courses 2017/2018 (ALL WFCh INSTITUTES)

 

*

Coordinator: Agnieszka Szymańska, Ph.D. - e-mail: agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl