Wyniki ankiet studenckich 2016/2017 - semestr zimowy

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na WFCh

 

1. Sumaryczny rozkład procentowy w skali ocen:

 

*

*

*

 

2. Uśrednione wyniki ocen dla poszczególnych kryteriów uwzględnionych w ankiecie (wraz z oznaczeniem poziomu wartości średniej) :

| treść kryterium | numer kryterium | ocena średnia |

 

kierunek: FILOZOFIA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - II stopień (stacjonarne)

 

kierunek: FILOZOFIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - jednolite mgr (stacjonarne)

 

kierunek: PSYCHOLOGIA - III stopień (doktoranckie)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - I stopień (stacjonarne)

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - II stopień (stacjonarne)

 

ZAJĘCIA PEDAGOGIZACYJNE

 

3. Statystyki:

 

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 27 / 113 (23.9%)
Liczba ankiet: 203 / 1546 (13.1%)
Liczba ocenionych pracowników: 29
Liczba ocenionych zajęć: 41
Liczba komentarzy zajęć: 63

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 16 / 50 (32%)
Liczba ankiet: 67 / 355 (18.9%)
Liczba ocenionych pracowników: 23
Liczba ocenionych zajęć: 28
Liczba komentarzy zajęć: 10

Ankieta zajęć kierunku Filozofia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 14 / 44 (31.8%)
Liczba ankiet: 28 / 85 (32.9%)
Liczba ocenionych pracowników: 16
Liczba ocenionych zajęć: 12
Liczba komentarzy zajęć: 4

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - jednolite mgr (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 217 / 455 (47.7%)
Liczba ankiet: 991 / 4358 (22.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 56
Liczba ocenionych zajęć: 70
Liczba komentarzy zajęć: 284

Ankieta zajęć kierunku Psychologia - III stopień (doktoranckie)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 13 / 38 (34.2%)
Liczba ankiet: 27 / 94 (28.7%)
Liczba ocenionych pracowników: 10
Liczba ocenionych zajęć: 7
Liczba komentarzy zajęć: 3

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - I stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 55 / 178 (30.9%)
Liczba ankiet: 315 / 2522 (12.5%)
Liczba ocenionych pracowników: 32
Liczba ocenionych zajęć: 45
Liczba komentarzy zajęć: 11

Ankieta zajęć kierunku Ochrona Środowiska - II stopień (stacjonarne)

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 41 / 100 (41%)
Liczba ankiet: 195 / 1005 (19.4%)
Liczba ocenionych pracowników: 23
Liczba ocenionych zajęć: 37
Liczba komentarzy zajęć: 23

Ankieta zajęć pedagogizacyjnych

Statystyki ankiety:

Liczba studentów: 61 / 221 (27.6%)
Liczba ankiet: 97 / 475 (20.4%)
Liczba ocenionych pracowników: 6
Liczba ocenionych zajęć: 8
Liczba komentarzy zajęć: 26

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach