SP360MS

STUDIA PODYPLOMOWE

360 STOPNI W MARKETINGU SPOŁECZNYM


Celem studiów jest prezentacja wiedzy z zakresu komunikacji społecznej. Studia służyć będą nabyciu podstawowych umiejętności, które są potrzebne w procesie tworzenia kampanii społecznych: od planowania strategii komunikacji, poprzez kreację, emisję, media społecznościowe, działania PR, aż po ewaluację. Słuchacze będą mieli okazję poznać, w jaki sposób teoria łączy się z praktyką, uzyskają wiedzę z dziedziny marketingu społecznego. Wykładowcy UKSW będą przekazywać najnowszą wiedzę, która da uczestnikom możliwość ogólnego, koncepcyjnego myślenia o reklamie. Pracownicy Fabryki Komunikacji Społecznej będą uczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy.

Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii społecznych. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację, PR i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie całościowego podejścia 360 stopni w marketingu społecznym.

Więcej informacji: marketingspoleczny@uksw.edu.pl