Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2019/2020

Informujemy, że od 24 stycznia do 29 lutego 2020 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2019/2020. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych odbędzie sie po semestrze letnim za cały rok akademicki).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 27-31 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. w czasie ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Liczne i rzetelne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WFCh, dlatego z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Przypominamy, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki nie zawierają żadnych informacji pozwalających ustalić, która osoba dokonała oceny zajęć.

(w przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: wfch@uksw.edu.pl)

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach