Kalendarium akademickie 2021/2022

Sesja poprawkowa semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 - od 13 do 22 września 2021 r.

Semestr zimowy

Dni Organizacyjne*

menu arrow greydla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 28-30 września 2021 r.

  • WNHS, WPK i WMP - 28 września 2021 r.
  • WPiA, WFCH i WNP - 29 września 2021 r.
  • WBNS, WSE, WSR i WNH, WMCM - 30 września 2021 r.
  • WT - 1 października 2021 r.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych1, niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej - 1 października 2021 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego - 11 października 2021 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych - 2 listopada 2021 r.
Opłatek uniwersytecki - 15 grudnia 2021 r.
W dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu czwartkowego
Przerwa świąteczna - od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych - 7 stycznia 2022 r.
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych - 31 stycznia 2022 r.
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego - 1 lutego 2022 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych - od 2 lutego do 12 lutego 2022 r.
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych - od 14 lutego do 18 lutego 2022 r.

 

Semestr letni

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów - od 18 lutego 2022 r.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 21 lutego 2022 r.
Sesja poprawkowa semestru zimowego - od 28 lutego do 10 marca 2022 r.
W dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu piątkowego
Przerwa świąteczna2 - od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych - 2 maja 2022 r.
Święto UKSW - 27 maja 2022 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych)
Promocje doktorskie i habilitacyjne - 28 maja 2022 r.
Msza Święta z okazji Święta UKSW - 29 maja 2022 r.
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim - 14 czerwca 2022 r.
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego  - 15 czerwca 2022 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych - od 17 czerwca do 30 czerwca 2022 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych - wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022 r. 
Sesja poprawkowa semestru letniego - od 5 do 21 września 2022 r.

 

 *UWAGA:

W czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbywają się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.

 
           Pierwszy dzień zajęć nas tudiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III sem. 15 listopada 2021 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie 5 sierpnia - 10 listopada 2021 r.
 
            14 - 15 kwietnia 2022 r. dla studentów kierunku lekarskiego są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach