Kalendarium akademickie 2019/2020

 • Sesja poprawkowa semestru letniego: od 9 do 21 września 2019

  SEMESTR ZIMOWY  

 • Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 26-30 września 2019 r. - WFCh: 27 września 2019 (g. 9.30, sala 101, bud. nr 23)
 • Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych: 27 września 2019
 • Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 1 października 2019
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego*: 14 października 2019
 • Opłatek uniwersytecki: 15 grudnia 2019
 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020
 • Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych: 29 stycznia 2020
 • Egzamin centralny z j. nowożytnego: 30 stycznia 2020
 • Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych: od 31 stycznia do 9 lutego 2020
 • Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych: od 10 do 14 lutego 2020

  SEMESTR LETNI  

 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów: od 14 lutego 2020
 • Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych: 17 lutego 2020
 • Sesja poprawkowa semestru zimowego: od 24 lutego do 4 marca 2020
 • Przerwa świąteczna: od 8 do 14 kwietnia 2020
 • Święto UKSW i promocje doktorskie i habilitacyjne*: 28 maja 2020
 • Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim: 9 czerwca 2020
 • Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 10 czerwca 2020
 • Sesja egzaminacyjna: od 12 do 30 czerwca 2020
 • Sesja poprawkowa semestru letniego: od 7 do 16 września 2020

* Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

UWAGA!

Ustala się, że w dniu:
1) 10.12.2019 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu poniedziałkowego;
2) 29.01. 2020 (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu poniedziałkowego;
3) 08.06.2020 (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu czwartkowego;
4) 09.06.2020 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu piątkowego.

*

Zarządzenie Rektora UKSW: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4354

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach