Studenci Koła Naukowego Psychologii WFCh UKSW na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

W dniach 21-24.09.2017 w Uniwersytecie Gdańskim odbył się 36 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nazwany  przez organizatorów „świętem polskiej psychologii”. Jest on organizowany co 3 lata przez regionalne oddziały PTP. Na czterodniowe obrady przybyło do Gdańska kilkuset polskich psychologów, a także wielu gości zagranicznych z krajów UE i USA. Podczas trwania kongresu odbyło się: 7 sesji panelowych, 38 sympozjów tematycznych podczas których wystąpiło 289 referentów oraz zorganizowano 23 sesje tematyczne, w których zaprezentowało referaty 170 osób, ponadto przygotowano 76 posterów, a także przeprowadzono 20 specjalistycznych warsztatów. 

W tym roku, zgodnie z kilkunastoletnią  tradycją, studenci z Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW - Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej,  przygotowali  i wygłosili referaty przed gronem luminarzy polskiej i zagranicznej psychologii. Odbyło się to w czasie sympozjum pt. „Psychologia lotnicza – zadania i perspektywy” zorganizowanego przez opiekuna koła dr Zdzisława Kobosa. Swoje prace empiryczne  przedstawiły członkinie koła: Marta Bryzek i Izabela Huczewska. Autorki swoje wystąpienie pt. „Uwarunkowania skłonności do ryzyka w zawodach lotniczych”, oparły na wynikach badań realizowanych w ramach współpracy z Kołem Naukowym „Psychofizyczne przygotowanie do lotów” z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach