Porozumienie w sprawie "Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju"

5 czerwca 2017 r. zostało sfinalizowane porozumienie w sprawie trwających od ponad 20 lat "ekoseminariów", w ramach których prezentowane są projekty doktorskie i habilitacyjne z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Porozumienie podpisali rektorzy uczelni, których przedstawiciele współtworzą tę inicjatywę. Do grona tych uczelni należą: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Inspiracji do utworzenia tzw. ekoseminariów dostarczył VI Polski Zjazd Filozoficzny (Toruń 1995). Po raz pierwszy w historii ogólnopolskich kongresów filozoficznych utworzono wówczas sekcję ekofilozoficzną. Potwierdzona w trakcie obrad Zjazdu doniosłość refleksji filozoficznej nad kryzysem środowiskowym zapoczątkowała cykl nieformalnych spotkań naukowych, które odbywają się nieprzerwanie począwszy od roku 1995. Inicjatorami tych spotkań byli: ks. prof. Józef M. Dołęga (WFCh UKSW), prof. Zbigniew Hull (UWM), prof. Andrzej Papuziński (UKW) i prof. Włodzimierz Tyburski (UMK). Spotkania są organizowane per turnum w poszczególnych ośrodkach akademickich z częstotliwością 6-7 razy w ciągu roku pod nazwą: "Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju".

Formalizacja trwających od ponad 20 lat Seminariów daje nadzieję na utrwalenie i poszerzenie bogatego dorobku tych spotkań w postaci rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz innych inicjatyw na rzecz rozwoju nauki. Pracownicy IEiB WFCh aktywnie wspótworzą Seminarium biorąc udział w jego organizacji i przebiegu.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach