Grand Prix IENA 2017 dla wykładowcy i pracownika IEiB

Na 59-tych Międzynarodowych Targach „Idee, Innowacje i Nowe Produkty IENA 2017” w Norymberdze, które odbyły się w dniach 2-5 listopada, po raz pierwszy w historii tych Targów polskie rozwiązanie zdobyło „Grand Prix” IENA 2017, czyli najwyższą nagrodę. Nagrodzonym Grand Prix IENA 2017, rozwiązaniem była „Instalacja do termolizy odpadów poliolefinowych na ciekłe frakcje węglowodorowe”, którego współautorami byli: dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT, wykładowca w IEiB oraz dr inż. Anna Matuszewska, pracownik IEiB, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. O wyróżnienia na IENA 2017 walczyło 856 rozwiązań zaprezentowanych przez kraje z całego świata. Serdecznie gratulujemy!