Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju" (14.11.2017) - zaproszenie

7 grudnia 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju.Inicjatywa ta wskazuje na doniosłość turystyki dla zrównoważonego rozwoju świata. Potwierdzają to słowa Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, który już w 2015 r. w przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki stwierdził, że "potencjał turystyki dla zrównoważonego rozwoju jest ogromny. Jako jeden z największych na świecie sektorów przynoszących zatrudnienie, turystyka pozwala ograniczać ubóstwo i napędza inkluzywny rozwój". Podążając za wskazaniami ONZ, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW wraz z Katedrą Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie organizują ogólnopolską konferencję naukową pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie naukowe, które zarówno podsumuje dotychczasowe badania nad rolą turystyki w budowie zrównoważonego świata, jak i wyznaczy dalsze ich perspektywy. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i obejmie referaty przyjęte już przez Komitet Naukowo-Organizacyjny. Z jednej strony będą to wystąpienia z zakresu ekofilozofii, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz antropologii, etyki i edukacji środowiskowej, z drugiej zaś strony wystąpienia z zakresu filozofii kultury fizycznej, teorii turystyki, historii kultury i filozofii turyzmu. Zaproszenie do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji nad nimi organizatorzy adresują do wszystkich zainteresowanych turystyką i zrównoważonym rozwojem. 

PODSTAWOWE  INFORMACJE:
Termin  konferencji: wtorek, 14 listopada 2017, rozpoczęcie o godz. 9.30
Miejsce: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 23, sala 201
Szczegóły: http://ieib.uksw.edu.pl/pl/node/269

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym:
J. M. ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego - Rektora UKSW
J. M. prof. dr. hab. Andrzeja Mastalerza - Rektora AWF Warszawa
Marii Andrzejewskiej - Dyrektor UNEP GRID-Warszawa

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach