Sympozjum "Tomizm konsekwentny" (18.11.2017) - zaproszenie