Wykłady profesora wizytującego: prof. Krzysztof Laudański

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. dr Krzysztof Laudański (Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Medicine, Philadelphia, USA)

Decision making in healthcare setting

Chronic consequences of critical illness

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach