Doktorantka WFCh przedstawicielem Polski w ERU EADP

Mgr Ilona Skoczeń - doktorantka w Instytucie Psychologii oraz członek zespołu Personalitas, została wybrana na pełnienie funkcji krajowego przedstawiciela, tzw. national representative, w Sekcji Młodych Naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (ang. Early Researchers Union European Association of Developmental Psychology - ERU EADP).

Sekcja ma na celu integrację środowiska naukowego, wymianę doświadczeń oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in. konferencje, warsztaty, szkolenia. Zrzesza młodych naukowców zajmujących się badaniami nad psychologią rozwoju człowieka. O korzyściach przynależności zarówno do ERU, jak i EADP można przeczytać na stronie www.eadp.info. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach