IEiB WFCh jednym z założycieli Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)

Miło jest nam poinformować, że 4 grudnia 2017 roku United Nations University w Tokyo powołał do życia Warszawskie Metropolitarne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan). Inicjatorem powstania tej instytucji jest Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW, które wraz z kilkoma warszawskimi uczelniami, urzędami samorządowymi oraz innymi instytucjami wystąpiło do Institute for the Advanced Study of Sustainability na United Nations University o utworzenie centrum edukacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Warszawie. Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW jest jednym z podmiotów tworzących RCE Warsaw Metropolitan. Nasze Centrum jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu Polska jest reprezentowana w Global RCE Network Education for Sustainable Development. Cieszymy się, że działania Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały dostrzeżone i docenione w postaci zaproszenia nas do grona inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję, że zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego rozwoju stworzy nam nowe możliwości prowadzenia badań i działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach