Inauguracja "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)"

26 marca 2018 roku w Pałacu Tyszkiewiczów miała miejsce doniosła uroczystość inauguracji "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)". W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sławomir Mazurek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), prof. Maciej Nowicki (były minister Środowiska oraz prezes fundacji EkoFundusz), prof. Sławomir Ratajczak (Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO). REC Warsaw zostało powołane przez United Nations University w Tokyo.

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW jest jednym z podmiotów tworzących RCE Warsaw Metropolitan. Nasze Centrum jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu Polska jest reprezentowana w Global RCE Network Education for Sustainable Development. Cieszymy się, że działania Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały dostrzeżone i docenione w postaci zaproszenia nas do grona inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję, że zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego rozwoju stworzy nam nowe możliwości prowadzenia badań i działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie.
 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach